5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/36232

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/36232

K. 2013/21801

T. 25.9.2013

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar Arasında Sayılacağı – Uzlaşma İçin Sanığın Üzerine Atılı Suçu Kabullenmesi Koşulu Bulunmadığı/ Uzlaştırma İşlemlerinin Yaptırılması Gerektiği )

• UZLAŞMA ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar Arasında Sayılacağı – Uzlaşma İçin Sanığın Üzerine Atılı Suçu Kabullenmesi Koşulu Bulunmadığı/Uzlaştırma İşlemlerinin Yaptırılacağı )

5271/m. 253, 254

5237/m. 73/8

ÖZET : Sanığa atılı konut dokunulmazlığının ihlali suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaşma kapsamında kalan suçlar arasında sayılması gerekir. Uzlaşma için sanığın üzerine atılı suçu kabullenmesi koşulu da kaldırıldığından uzlaştırma işlemlerinin yapılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığa atılı konut dokunulmazlığının ihlali suçunun 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5560 s. kanunun 24. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK.nun 253. maddesinin 1. fıkrası ( b ) bendinde soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaşma kapsamında kalan suçlar arasında sayılması ve ayrıca 5560 Sayılı Kanunun 45. maddesiyle uzlaşma için sanığın üzerine atılı suçu kabullenmesi koşulunu arayan 5237 Sayılı TCK.nun 73/8. maddesinin yürürlükten kaldırılması karşısında, bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK.nun 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturmayla yazılı biçimde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: