5237 Sayılı TCK Madde 67 İçtihat

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2012/6470

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6470

K. 2013/7169

T. 3.5.2013

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Sanığa Sorgusunda Bildirdiği Adresi Dışındaki Başka Bir Adrese Diğer Sanık Müdafınin İse Savunma Dilekçesi ve Vekaletnamesinde Bildirdiği Adres Dışındaki Başka Bir Adrese Yapılan Tebliğlerin Usulsüz Olduğunun Kabul Edileceği )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.’nın Sanığın Lehine Olduğu – Bu Kanuna Göre Olağanüstü Zamanaşımının Dolduğu )

• OLAĞANÜSTÜ DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik – Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.’nın Sanığın Lehine Olduğu/Bu Kanuna Göre Olağanüstü Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )

• SANIK VE MÜDAFİİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Sanığa Sorgusunda Bildirdiği Adresi Dışındaki Bir Adrese Diğer Sanık Müdafınin İse Savunma Dilekçesi ve Vekaletnamesinde Bildirdiği Adres Dışındaki Başka Bir Adrese Yapılan Tebliğlerin Usulsüz Olduğu )

5237/m.66, 67, 204

ÖZET : Yokluklarında verilen kararın, sanığa sorgusunda bildirdiği adresi dışındaki başka bir adrese çıkartılması, diğer sanık müdafınin ise yargılama sırasında mahkemeye sunduğu savunma dilekçesi ve vekaletnamesinde bildirdiği adres dışındaki başka bir adrese yapılan tebliğlerin, usulsüz ve hukuken geçersiz olduğu gözetilmelidir.

“Memur olmayanın resmi belgede sahteciliği” suçunun suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve sanıklar lehine olan 5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibariyle tabi olduğu olağanüstü dava zamanaşımının dolduğu gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yokluklarında verilen 27.10.2009 günlü kararın, sanık A. K.’in sorgusunda bildirdiği adresi dışındaki başka bir adrese çıkartılan, sanık E. A. müdafınin ise yargılama sırasında mahkemeye sunduğu 25.05.2009 havale tarihli savunma dilekçesi ve vekaletnamesinde bildirdiği adres dışındaki başka bir adrese yapılan tebliğlerin usulsüz ve hukuken geçersiz olduğu anlaşılmakla, sanıklar müdafilerinin ayrı ayrı 01.12.2009 tarihli dilekçeleri ile vaki temyiz istemlerinin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; sanıklara yüklenen “memur olmayanın resmi belgede sahteciliği” suçunun suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve sanıklar lehine olan 5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibariyle tabi olduğu aynı Kanunun 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, suç tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanıklar E. A., A. K., O. Ö., O. U., R. S., E. H., M. Ç., A. B., G. C., İ. P., E. K. K., M. M., D. H. müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan,

SONUÇ : Sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK’nun 66/1-e, 67/4 ve 5271 sayılı CMK’nun 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 03.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Kemal VURALDOĞAN tarafından gönderilmiştir.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: