5237 Sayılı TCK Madde 67 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/20719

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20719

K. 2013/21208

T. 23.9.2013

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU (Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı – Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Davaya Devamla Karar Verileceği)

• BEŞ YILDAN FAZLA VE YİRMİ YILDAN AZ HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDA ZAMANAŞIMI (15 Yıl Olduğu – Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı)

• ZAMANAŞIMI (Geceleyin Kapı ve Kilit Kırıp İşyerinde Hırsızlık Yapma Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı/Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı)

• SANIKLARIN SORGUYA ÇEKİLMESİ (Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Sürenin Dolmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMI (Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Yerine Yanlış Nitelendirme İle 8 Yıl Olarak Kabul Edildiği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEP (Sanıkların Sorguya Çekilmesinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Dolmadığı)

5237/m.66, 67, 142, 143

ÖZET : Sanıkların iki ayrı tarihte geceleyin müştekilere ait işyerlerinin muhkem olan kapı ve kilitlerini kırıp hırsızlık yapmaları şeklindeki eylemlerinin nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu, belirlenecek cezanın üst sınırının 7 yıl 6 ay olması nedeniyle zamanaşımı süresinin de 15 yıl olacağı, dolayısıyla, atılı suçlar bakımından henüz zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilerek davaya devamla karar verilmesi gerekir. Kabule göre de, sanıkların sorguya çekilmesinin zamanaşımını kesen sebeplerden sayıldığı ve sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde savunmalarının alındığı tarihlerle karar tarihi arasında sürenin gerçekleşmediği gözetilmeden, iddianamenin düzenlenmesinden sonra zamanaşımını kesen sebebin bulunmaması ve dava zamanaşımı süresinin dolmuş olması sebebiyle sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrı ayrı düşürülmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Sanıkların iki ayrı tarihte geceleyin müştekilere ait işyerlerinin muhkem olan kapı ve kilitlerini kırıp hırsızlık yapmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 Sayılı T.C.K.nun 142/1-b, 143 maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu, 5237 Sayılı T.C.K.nun 66. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aynı kanunun 143. maddesinin uygulanması sonucu hırsızlık suçunun gerektirdiği ve aynı kanunun 142/1-b, 67/4. maddelerine göre belirlenecek cezanın üst sınırının 7 yıl 6 ay olması nedeniyle, zamanaşımı süresinin de aynı Kanunun 66/1-d maddesi uyarınca 15 yıl olacağı, dolayısıyla, atılı suçlar bakımından henüz zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilerek davaya devamla esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,

2-)Kabule göre de, 5237 Sayılı T.C.K.nun 67. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde sanıkların sorguya çekilmesinin zamanaşımını kesen sebeplerden sayıldığı ve somut olayda sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde savunmalarının alındığı tarihlerle karar tarihi arasında 8 yıllık sürenin gerçekleşmediği gözetilmeden, iddianamenin düzenlenmesinden sonra zamanaşımını kesen sebebin bulunmaması ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 66/1-e bendine göre 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolmuş olması sebebiyle sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrı ayrı düşürülmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: