5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/29341

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/29341

K. 2014/27422

T. 1.10.2014

• HIRSIZLIK ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Düşürülmesi Gerektiği )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMININ GEÇMESİ ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği )

5237/m. 66/1, 67/4, 142/1-b

ÖZET : Sanığın gündüz sayılan zaman diliminde müştekiye ait işyerinin, yapılan keşifle sağlam ve muhkem olduğu belirlenen alüminyum doğrama kapısını elindeki sert cisim yardımıyla zorlayıp açarak içerden bilgisayar ve güvenlik kamerasını çalma şeklindeki eylemine uyan hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre, 12 yıllık uzamış zamanaşımının, suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunmaktadır.

Bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, sanık hakkında hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın gündüz sayılan zaman diliminde müştekiye ait işyerinin, yapılan keşifle sağlam ve muhkem olduğu belirlenen alüminyum doğrama kapısını elindeki sert cisim yardımıyla zorlayıp açarak içerden bilgisayar ve güvenlik kamerasını çalma şeklindeki eylemine uyan5237 Sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasanın66/1e ve 67/4 maddelerinde öngörülen 12 yıllık uzamış zamanaşımının, suç tarihi olan 19.7.2002 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz talebi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasının 5271 Sayılı CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca zaman aşımı sebebiyle DÜŞMESİNE, 01.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: