5237 Sayılı TCK Madde 64 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/21839

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21839

K. 2013/8330

T. 1.7.2013

• FUHUŞ ( Mağdurenin Nüfus Kaydında Tescil Tarihi Bulunmadığı – Sanığın Beyanının Yaşa İtiraz Niteliğinde Olduğu/Mağdurenin Yaşının Tespiti Gerektiği )

• MAĞDURUN YAŞININ BELİRLENMESİ ( Fuhuş/Sanığın Beyanının Yaşa İtiraz Niteliğinde Olduğu – Mağdurenin Nüfus Kaydında Tescil Tarihi Bulunmadığı/Tam Teşekküllü Hastaneden İçinde Radyoloji Uzmanının da Bulunduğu Sağlık Kurulundan Rapor Alınacağı )

• NÜFUS KAYDINDA TESCİL TARİHİ BULUNMAYAN MAĞDURE ( Fuhuş/Sanığın Beyanının Yaşa İtiraz Niteliğinde Olduğu – Mağdurenin Yaşının Tespiti Gerektiği )

• SANIĞIN ÖLMESİ ( Fuhuş – Sanığın Hükümden Sonra Öldüğünün Gözetilerek Karar Verileceği )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Fuhuş – Sanığın Hükümden Sonra Öldüğünün Gözetilerek Karar Verileceği )

5237/m.64

ÖZET : Fuhuş suçunda; nüfus kaydında tescil tarihi bulunmayan mağdurenin, yargılama aşamasında yirmiiki yaşında olduğu yönünde sanığın savunmasının yaşa itiraz mahiyetinde olduğu, yaşına yönelik itirazlar ile ceza yargısının amacının maddi gerçeğin tespiti olması hususları dikkate alınarak; mağdurenin doğum tutanağının getirtilmesi, resmî bir kurumda doğmadığının anlaşılması halinde suçun niteliğine etkisi bakımından, mağdurenin yaş tespitine esas olacak film ve kemik grafileri çektirilerek tam teşekküllü hastaneden içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulundan rapor alınması, duraksama halinde Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak, mağdurenin suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanması gerekir.

Sanığın hükümden sonra öldüğü gözetilerek bir karar verilmelidir.

DAVA : Fuhuş suçundan sanıklar N. Ü. ( iki kez ), F. A. ( iki kez ), A. A. ( iki kez ) ve D. Y.’ın yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.11.2009 gün ve 2008/91 Esas, 2009/711 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar N. Ü. ve A. A. müdafileri ve diğer sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Sanıklar N. Ü., F. A. ve A. A. haklarında mağdure D. Y.’e karşı fuhuş suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların 5271 Sayılı CMK.nın 231/12. maddesine göre itirazı kabil bir karar olup bu hususta merciince bir karar verilebilmesi mümkün görüldüğünden, incelemenin sanıklar hakkında mağdure H. B.’ya karşı fuhuş suçundan kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklar D. Y., F. A. ve A. A. haklarında mağdure H. B.’e karşı fuhuş suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıklara atılı suçların oluşumuna ve niteliğini belirlemeye etkisi bakımından, nüfus kaydında tescil tarihi bulunmayan mağdurenin, yargılama aşamasında yirmiiki yaşında olduğu yönünde sanık F. A. ‘nin savunmasının yaşa itiraz mahiyetinde olduğu, yaşına yönelik itirazlar ile ceza yargısının amacının maddi gerçeğin tespiti olması hususları dikkate alınarak; mağdurenin doğum tutanağının getirtilmesi, resmî bir kurumda doğmadığının anlaşılması halinde suçun niteliğine etkisi bakımından, mağdurenin yaş tespitine esas olacak film ve kemik grafileri çektirilerek tam teşekküllü hastaneden içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulundan rapor alınması, duraksama halinde Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak, mağdurenin suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdir edilmesi gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sanık N. Ü. hakkında mağdure H. B.’e karşı fuhuş suçundan kurulan hükmün incelenmesinde,

Sanığın hükümden sonra 25.12.2009 tarihinde öldüğü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ( UYAP ) aracılığıyla temin edilen nüfus kaydından anlaşılması karşısında, açılan kamu davası hakkında 5237 Sayılı TCK.nin 64/1. maddesi uyarınca bir karar verilmesi lüzumu,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar N. Ü. ve A. A. müdafileri ve diğer sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: