5237 Sayılı TCK Madde 63 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/25673

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/25673

K. 2014/14727

T. 27.5.2014

• GÖZALTINDA GEÇİRİLEN SÜRENİN MAHSUBU ( Sanığın Gözaltında Geçirdiği Sürenin Hükmedilen Cezadan Mahsubuna Karar Verileceğinin İnfazda Gözetileceği )

• GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KARGO GÖNDERİLERİNİ ÇALMASI ( Gönderilerin Sanığa Bizzat Teslim Edilmediği – Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Değil Nitelikli Hırsızlık Olduğu/Mağdur Sayısınca Suçun Oluşacağı )

• MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Kargo Şirketinde Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Sanığın Gönderileri Çaldığı – Gönderilerin Sanığa Bizzat Teslim Edilmediği/Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Değil Hırsızlık Olduğu )

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kargo Şirketinde Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Sanığın Gönderileri Çaldığı – Gönderilerin Sanığa Bizzat Teslim Edilmediği/Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Değil Hırsızlık Olduğu )

• ADLİ PARA CEZASI ( Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Nitelikli Halinde Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasının Öngörüldüğünün Dikkate Alınacağı )

5237/m.63,142, 155

ÖZET : Sanığın gözaltında geçirdiği sürelerin, hükmedilen cezadan mahsubuna karar verilmemişse de infaz aşamasında gözetilebileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Kargo’nun transfer merkezinde güvenlik görevlisi olan sanığın dosyası ayrılan ve aynı işyerinde şoför olan diğer sanık ile birlikte geceleyin işyerinde kimse olmadığı zamanlarda sahiplerine gönderilmek üzere bekletilen kolileri açıp içindeki eşyaları almaları şeklinde gerçekleşen eyleminde, gönderilerin sanığa bizzat teslim edilmemiş olması, sanığın sadece işyerinin güvenliğinden sorumlu olması karşısında; gönderilerin ayrı ayrı kişilere ait olduğunu bilebilecek durumda olan sanığın eyleminin, mağdur sayısınca muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinde hapis cezası yanında adli para cezası öngörüldüğü halde, hüküm kurulurken hapis cezasının yanında gün adli para cezasına hükmolunmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın gözaltında geçirdiği sürelerin, 5237 sayılı TCK’nın 63. maddesi uyarınca hükmedilen cezadan mahsubuna karar verilmemişse de infaz aşamasında gözetilebileceğinden bozma nedeni yapılmamış, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

I-… Kargo’nun transfer merkezinde güvenlik görevlisi olan sanığın dosyası ayrılan ve aynı işyerinde şoför olan diğer sanık U.H. ile birlikte geceleyin işyerinde kimse olmadığı zamanlarda sahiplerine gönderilmek üzere bekletilen kolileri açıp içindeki eşyaları almaları şeklinde gerçekleşen eyleminde, gönderilerin sanığa bizzat teslim edilmemiş olması, sanığın sadece işyerinin güvenliğinden sorumlu olması karşısında; gönderilerin ayrı ayrı kişilere ait olduğunu bilebilecek durumda olan sanığın eyleminin, mağdur sayısınca 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı yasanın 155/2 maddesi uyarınca güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

II-Kabule göre de;

5237 sayılı TCK’nın 155/2. maddesi uyarınca hapis cezası yanında adli para cezası öngörüldüğü halde, hüküm kurulurken hapis cezasının yanında gün adli para cezasına hükmolunmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK?un 326 /son maddesinin gözetilmesine, 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: