5237 Sayılı TCK Madde 60 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2012/11217

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11217

K. 2013/325

T. 14.1.2013

• TEFECİLİK ( Sanıkların İşyerlerinde Bulunan Pos Cihazından Kredi Kartı Çekimi Yaptırıp Çekilen Miktarın Bir Kısmını Komisyon Olarak Kestikten Sonra Kalan Parayı Kart Kullanıcılarına Verdikleri – Kazanç Elde Etmek Amacıyla Başkalarına Ödünç Para Vererek Zincirleme Şekilde Tefecilik Yaptıkları )

• POS CİHAZINDAN KREDİ KARTI ÇEKİMİ YAPTIRIP MENFAAT SAĞLAMA ( Bir Kısmını Komisyon Olarak Kestikten Sonra Kalan Parayı Kart Kullanıcılarına Verdikleri – Faiz veya Başka Bir Namla da Olsa Kazanç Elde Etmek Amacıyla Başkalarına Ödünç Para Vererek Zincirleme Şekilde Tefecilik Yapıldığı )

• GÜVENLİK TEBDİRİ ( Tefecilik Suçunun İşlenmesi Suretiyle Yararına Haksız Menfaat Sağlanan Tüzel Kişiler Hakkında Bunlara Özgü Güvenlik Tedbirlerine Hükmolunması Gerektiği – Şirket Hakkında TCK’nın 60. Md.deki Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmaması Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )

• KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA BAŞKALARINA ÖDÜNÇ PARA VERME ( Sanıkların İşyerlerinde Bulunan Pos Cihazından Kredi Kartı Çekimi Yaptırıp Çekilen Miktarın Bir Kısmını Komisyon Olarak Kestikten Sonra Kalan Parayı Kart Kullanıcılarına Verdikleri – Zincirleme Şekilde Tefecilik Suçunun Oluştuğu )

• TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ ( Tefecilik Suçunun İşlenmesi Suretiyle Yararına Haksız Menfaat Sağlanan Tüzel Kişiler Hakkında Bunlara Özgü Güvenlik Tedbirlerine Hükmolunması Gerektiği – Şirket Hakkında TCK’nın 60. Md.deki Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmaması Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )

5237/m.60,241,242/1

ÖZET : Tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması gerekmesine rağmen, sanıkların ortağı olduğu şirket hakkında TCK’nın 60. maddesindeki güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Ltd. Şti.’nin ortakları olan sanıkların; işyerlerinde bulunan pos cihazından kredi kartı çekimi yaptırıp çekilen miktarın bir kısmını komisyon olarak kestikten sonra kalan parayı kart kullanıcılarına verdikleri ve bu şekilde, faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para vererek zincirleme şekilde tefecilik yaptıkları anlaşılmıştır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Tayin olunan ceza miktarına göre ve ayrıca süresinden sonra olduğu anlaşılan sanıklar müdafiin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİYLE, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : TCK’nın 242/1. maddesine göre; tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması gerekmesine rağmen, sanıkların ortağı olduğu şirket hakkında TCK’nın 60. maddesindeki güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

D… Kuyumculuk İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan sanıkların; işyerlerinde bulunan pos cihazından kredi kartı çekimi yaptırıp çekilen miktarın bir kısmını komisyon olarak kestikten sonra kalan parayı kart kullanıcılarına verdikleri ve bu şekilde, faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para vererek zincirleme şekilde tefecilik yaptıklarının anlaşılması karşısında;

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma; duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: