5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/15273

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/15273

K. 2014/10407

T. 24.9.2014

• SANIĞIN MAĞDURENİN POPOSUNA PARMAK ATMASI ( Eylemin Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturacağı – Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu/Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• SARKINTILIK SURETİYLE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )

• MAĞDURE VE BABASININ ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ ( Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı – Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu/Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/37140

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/37140

K. 2014/5033

T. 25.2.2014

• BASİT YARALAMA ( Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• HAKARET ( Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hakaret ve Basit Yaralama – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )

• SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağdura Önce Yumrukla Vurup Sonra Bıçakla Üzerine Yürüyerek Yaralamaya Kalkışma Eyleminin Bütün Olarak Basit Yaralama Olduğu – Ayrıca Silahla Yaralamaya Teşebbüsten Hüküm Kurulamayacağı )

• EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ ( Sanık Hakkında Yalnızca Yaralamadan Dava Açıldığı Hakaretten Açılan Dava Bulunmadığı – Ek İddianame Düzenlenmesi Gereği )

• TEKERRÜR ( Sanığın Sicilinde Bulunan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Suç Olmaktan Çıkarıldığı – Para Cezasının İse Kesin Nitelikte Olduğu/Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Sanık Hakkında Yalnızca Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasın Karar Verilmesi Gerekirken İnfazı Kısıtlar Biçimde 1 Yıl Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/36232

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/36232

K. 2013/21801

T. 25.9.2013

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar Arasında Sayılacağı – Uzlaşma İçin Sanığın Üzerine Atılı Suçu Kabullenmesi Koşulu Bulunmadığı/ Uzlaştırma İşlemlerinin Yaptırılması Gerektiği )

• UZLAŞMA ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar Arasında Sayılacağı – Uzlaşma İçin Sanığın Üzerine Atılı Suçu Kabullenmesi Koşulu Bulunmadığı/Uzlaştırma İşlemlerinin Yaptırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/1619

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1619

K. 2013/19852

T. 12.9.2013

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Köpeğini Serbest Bıraktığı/Sanığın Eyleminin Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunu Oluşturduğu – Fikri İçtimanın Uygulanacağı/Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulamayacağı )

• SAHİPLİ KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• ŞİKAYET ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 68 İçtihat

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2012/16880

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/16880

K. 2013/59

T. 7.1.2013

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU ( Hükümlüler Hakkında Yakalama Müzekkeresi Çıkarılmış Olmasının Ceza Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olmadığı – Hükümlerin Kesinleşme Tarihinden İtibaren Ceza Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde İnfaza Konu Mahkûmiyet Hükmünün Ortadan Kaldırılamayacağı )

• CEZA ZAMANAŞIMI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu – Hükümlerin Kesinleşme Tarihinden İtibaren Ceza Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde İnfaza Konu Mahkûmiyet Hükmünün Ortadan Kaldırılamayacağı )

• YAKALAMA KARARI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu – Hükümlüler Hakkında Yakalama Müzekkeresi Çıkarılmış Olmasının Ceza Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 67 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/20719

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20719

K. 2013/21208

T. 23.9.2013

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU (Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı – Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Davaya Devamla Karar Verileceği)

• BEŞ YILDAN FAZLA VE YİRMİ YILDAN AZ HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDA ZAMANAŞIMI (15 Yıl Olduğu – Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı)

• ZAMANAŞIMI (Geceleyin Kapı ve Kilit Kırıp İşyerinde Hırsızlık Yapma Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı/Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı)

• SANIKLARIN SORGUYA ÇEKİLMESİ (Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Sürenin Dolmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMI (Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Yerine Yanlış Nitelendirme İle 8 Yıl Olarak Kabul Edildiği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEP (Sanıkların Sorguya Çekilmesinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Dolmadığı)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 67 İçtihat

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2012/6470

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6470

K. 2013/7169

T. 3.5.2013

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Sanığa Sorgusunda Bildirdiği Adresi Dışındaki Başka Bir Adrese Diğer Sanık Müdafınin İse Savunma Dilekçesi ve Vekaletnamesinde Bildirdiği Adres Dışındaki Başka Bir Adrese Yapılan Tebliğlerin Usulsüz Olduğunun Kabul Edileceği )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.’nın Sanığın Lehine Olduğu – Bu Kanuna Göre Olağanüstü Zamanaşımının Dolduğu )

• OLAĞANÜSTÜ DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik – Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.’nın Sanığın Lehine Olduğu/Bu Kanuna Göre Olağanüstü Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )

• SANIK VE MÜDAFİİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Sanığa Sorgusunda Bildirdiği Adresi Dışındaki Bir Adrese Diğer Sanık Müdafınin İse Savunma Dilekçesi ve Vekaletnamesinde Bildirdiği Adres Dışındaki Başka Bir Adrese Yapılan Tebliğlerin Usulsüz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/11-414

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/11-414

K. 2014/418

T. 14.10.2014

• CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI ( Dava Zamanaşımının Yargılama Yapılmasına Engel Olup Davayı Düşüren Hallerden Biri Olduğu – Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Halinde Yargıtay Ya da Yerel Mahkemenin Re’sen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Öngörülen Yaptırımının İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu – Asli Dava Zamanaşımının Sekiz Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının Oniki Yıl Olduğunun Gözetileceği )

• ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanık Hakkında Dava Zamanaşımını Kesen En Son Hukuki İşlemden Sonra Dava Zamanaşımını Kesen veya Durduran Hiçbir Sebebin Gerçeklemediği – 8 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunduğu/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/29341

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/29341

K. 2014/27422

T. 1.10.2014

• HIRSIZLIK ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Düşürülmesi Gerektiği )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMININ GEÇMESİ ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10882

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/10882

K. 2014/11377

T. 9.9.2014

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı – Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOĞAN MADDİ ZARARLARIN TAZMİNİ ( İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl Ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan – Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• ZAMANAŞIMI ( Motorlu Araç Kazalarından Doğan Maddi Zararların Tazminine İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: