5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/1849

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1849

K. 2014/12093

T. 4.11.2014

• HAKARET ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilemeyeceeği )

• ADLİ PARA CEZASININ MİKTARI NEDENİYLE KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMASI ( Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )

• TEKERRÜR ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilemeyeceeği )

• DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )

1412/m. 305/2

5237/m. 58

ÖZET : Sanık hakkında hakaret suçundan tayin olunan adli para cezasının miktarı itibarıyla hüküm tarihi itibarıyla kesin nitelikte olduğu ve tekerrüre esas olmayacağı gözetilmeden, sanığın cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.6.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık hakkında Kütahya Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22.5.2008 gün 2006/148 Esas, 2008/300 Karar sayılı ilamıyla hakaret suçundan tayin olunan adli para cezasının miktarı itibarıyla 1412 Sayılı CMUK.nın 305/2. maddesine göre, hüküm tarihi itibarıyla kesin nitelikte olduğu ve aynı Kanunun 305 /son maddesi gereğince tekerrüre esas olmayacağı gözetilmeden, sanığın cezasının 5237 Sayılı TCK.nın 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hüküm fıkrasında yer alan TCK.nın 58. maddesinin uygulanmasına dair bölümün çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 04.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: