5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/10633

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10633

K. 2014/30165

T. 17.9.2014

• ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu – Kasten Yaralama )

• KESİNLİK SINIRI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.58, 86

ÖZET : Hakkında tekerrür hükümleri uygulanan sanık hakkında verilen adli para cezası kesinlik sınırı içinde kalmakta ise de; sanık hakkında doğru uygulama yapılmış olması halinde, seçimlik cezalardan adli para cezası yerine hapis cezası tercih edileceği ve bu hükmün temyize tabi olacağı dikkate alınarak, o yer Cumhuriyet savcısının temyizi sanık aleyhine olmakla temyizi kabil görülmüştür.

Kasten yaralama suçunda adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunduğu halde sanık hakkında seçimlik cezalardan hapis cezası yerine adli para cezası tercih edilmek suretiyle tekerrür hükümlerinin uygulanmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.4.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.3.2011 tarih ve 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 Sayılı Yasaya eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesinlik sınırı içinde kalmakta ise de; Ceza Genel Kurulu’nun 29.9.2009 tarih ve 2009/5-173 esas, 2009/209 karar sayılı kararında da vurgulandığı üzere, sanık hakkında doğru uygulama yapılmış olması halinde, adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunan sanık hakkında TCK’nin 58/3. maddesi gereğince seçimlik cezalardan adli para cezası yerine hapis cezası tercih edileceği ve bu hükmün temyize tabi olacağı dikkate alınarak, o yer Cumhuriyet savcısının temyizi sanık aleyhine olmakla temyizi kabil görülerek yapılan incelemede,

İddianame anlatımında sanığın mağdurlar F. Ş. ve T. Ş.’e yönelik kasten yaralama eylemini gerçekleştirdiğinin belirtildiği ve iki kez cezalandırılmasına karar verilmesinin istenildiği, ancak mağdur T. Ş’in kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle sanığın mağdur T. Ş.’e karşı eylemi hakkında herhangi bir karar verilmemiş ise de, zamanaşımı süresi içinde mahkemece şikayetten vazgeçme sebebiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık hakkında mağdur F. Ş.’e karşı kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunduğu halde sanık hakkında seçimlik cezalardan hapis cezası yerine adli para cezası tercih edilmek suretiyle TCK’nin 58/3. maddesine aykırı ceza verilmesi ve buna bağlı olarak tekerrür hükümlerinin uygulanmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 17.09.2014 oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: