5237 Sayılı TCK Madde 57 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/11853

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11853

K. 2014/1096

T. 4.2.2014

• AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ ( Cinsel Taciz – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediği Şeklindeki Raporu ve Dosya İçeriğine Göre Sanık Hakkında TCK’nın 57/7. Md.sinin Uygulanmasını Gerektirir Herhangi Bir Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• CİNSEL TACİZ ( Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediğinden Bu Tedbire Gerek Olmadığı )

• ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ( Cinsel Taciz – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediği Şeklindeki Raporu ve Dosya İçeriğine Göre Sanık Hakkında TCK’nın 57/7. Md.sinin Uygulanmasını Gerektirir Herhangi Bir Delil Bulunmadığı )

5237/m.51/3,57/7,105/1

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava cinsel taciz suçuna ilişkindir. Ankara Numune Hastanesinin “Sanığın alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bulunmadığından tedaviye gerek görülmediği” şeklindeki raporu ve dosya içeriğine göre, sanık hakkında T.C.K.nın 57/7. maddesinin uygulanmasını gerektirir herhangi bir delil bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırı olmuştur.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık Ş.K.’ın, 5237 Sayılı T.C.K.nın 105/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1800 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın alkol bağımlılığından kurtulması için aynı Kanunun 57/7. maddesi gereğince tedavi altına alınmasına dair Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 29.1.2013 gün ve 2011/1865 Esas, 2013/73 Sayılı kararının;

5237 Sayılı T.C.K.nın 51/3. maddesinde yer alan “Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kumlusunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.” şeklindeki düzenleme ve sanığın alkol bağımlısı olduğuna dair dosya içerisinde herhangi bir doktor raporu bulunmaması karşısında, sanığın alkol bağımlılığından kurtulması için 5237 Sayılı T.C.K.nın 57/7. maddesi gereğince tedavi altına alınmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı C.M.K.nın 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 4.11.2013 gün ve 94660652-105-06-8480-2013-16057/65786 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Ankara Numune Hastanesinin “Sanığın alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bulunmadığından tedaviye gerek görülmediği” şeklindeki 16.12.2011 tarihli raporu ve dosya içeriğine göre, sanık hakkında T.C.K.nın 57/7. maddesinin uygulanmasını gerektirir herhangi bir delil bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırı olup, bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 29.1.2013 gün ve 2011/1865 Esas, 2013/73 Sayılı Kararının C.M.K.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre aynı Kanunun 309/4-d maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan “Sanığın alkol bağımlılığından kurtulması için T.C.K.nın 57/7. maddesi uyarınca tedavi altına alınmasına” dair bölümün hükümden çıkartılmasına, hükmün diğer yönlerinin aynen bırakılmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 04.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: