5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2012/9341

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9341

K. 2013/8885

T. 10.6.2013

• SUÇA KONU MALVARLIĞININ NASIL ELDE EDİLDİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Malvarlığı Değerinin Hangi Öncül Suçtan Kaynaklanının ve Meşru Bir Yollar Elde Edilip Edilmediğinin Mahkemece Gösterilerek Tartışılması Gerektiği – Öncül Suç/Suça Konu Malvarlığı )

• SUÇUN İŞLENMESİ İLE ELDE EDİLEN MADDİ MENFAATLER ( Müsadere Konusu Olacağının Mahkemece Gözetileceği – Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesini Sağlayan Maddi Menfaatlerin de Müsadere Konusu Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )

• SUÇA KONU MALIN MÜSADERE EDİLMESİ GEREĞİ ( Suça Konu Malvarlığının Nasıl Elde Edildiğinin Belirleneceği – Müsadere )

5237/m. 55

ÖZET : Suça konu mal varlığı değerinin hangi öncül suçtan kaynaklandığı ve gayrı meşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla hangi işleme tabi tutulduğu gösterilip mahkemece tartışılmaldır.Ayrıca kabule göre, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesinden sağlanan maddi menfaatlerin müsadere konusu olacağıda gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklara atılı suçla korunan hukuki yarar da nazara alındığında; suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup, hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, hazine vekilinin temyiz talebinin anılan Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

Sanıklar B. ve Ö. ile sanık O. müdafiinin temyizine gelince;

a- İddia ve kabule göre dava konusu mal varlığı değerinin hangi öncül suçtan kaynaklandığı ve gayrı meşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla hangi işleme tabi tutulduğu gösterilip tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

b- Kabul ve uygulamaya göre de;

Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesinden sağlanan maddi menfaatlerin TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsadere konusu olacağıda gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: