5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2012/8974

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8974

K. 2013/23300

T. 9.9.2013

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı – Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı )

• TEKERRÜR ( Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı – Konut Dokunulmazlığını Bozma )

• UZLAŞMA ( Nitelikli Konut Dokunulmazlığını Bozma – Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İNFAZ ( Nitelikli Konut Dokunulmazlığını Bozma – Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı )

5237/m.55,119

5271/m.253

ÖZET : Nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçunda, uzlaşma hükümlerinin uygulanmamasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş ve birden fazla tekerrüre esas olabilecek hükümlülüğü bulunan sanığın hangi ilamının tekerrüre esas alındığı hükümde gösterilmemiş ise de, infaz aşamasında bu hususta mahkemesinden karar alınması mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Y.C.G.K.’nın Dairemizce de benimsenen 22.01.2013 günlü, 2012/1142 esas ve 2013/ 17 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, TCK’nın 119. maddesi kapsamında nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçu, CMK’nın 253/1. fıkrası “b” bendi 3. nolu alt bendi kapsamı dışında olmakla; uzlaşma hükümlerinin uygulanmamasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş ve birden fazla tekerrüre esas olabilecek hükümlüğü bulunan sanığın hangi ilamının tekerrüre esas alındığı hükümde gösterilmemiş ise de, infaz aşamasında bu hususta mahkemesinden karar alınması mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanık müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye kısmen aykırı olarak ONANMASINA, 09.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: