5237 Sayılı TCK Madde 54 İçtihat

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2012/28228

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/28228

K. 2014/5249

T. 8.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )

• MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )

• UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Gereği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verileceği )

5237/m.54,188,191

5271/m.231

ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Kriminal Polis Laboratuvarı’nca suç konusu esrarlardan alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerekir.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunda yapılan kanun değişikliği gözetilerek daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan sanık hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

DAVA : Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : A- ) “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında 25.12.2005 ve 1.1.2006 tarihlerinde ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurup nakletme suçunu işleyen sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içerisindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile eleştiri ve aşağıda belirtilen dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nca suç konusu esrarlardan alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadere ile ilgili 11. paragrafında yer alan “uyuşturucunun’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nca suç konusu esrarlardan alınan tanık numunelerin’ ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükmün düzeltilerek ONANMASINA,

B- ) “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipinin doğru olarak belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Hükümden sonra 28.6.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanunun 68. maddesiyle değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanun’un 85. maddesiyle 5320 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan sanık hakkında 191. madde hükümleri çerçevesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 08.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: