5237 Sayılı TCK Madde 54 İçtihat

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/344

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/344

K. 2014/5317

T. 9.7.2014

• SANIĞIN UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN TABLET NAKLETMESİ ( Sanığın Adına Kayıtlı Araç ile 595 Gr MCPP Etken Maddesi İçeren Tabletleri Naklettiği – Uyuşturucunun Miktarı ve Oluşturduğu Tehlikeye Bağlı Olarak Fiilin Ağırlığı İle Aracın Bilinen Değerine Göre Aracın Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olacağı )

• ARACIN MÜSADERESİ ( Sanığın Adına Kayıtlı Araç ile 595 Gr MCPP Etken Maddesi İçeren Tabletleri Naklettiği – Uyuşturucunun Miktarı ve Oluşturduğu Tehlikeye Bağlı Olarak Fiilin Ağırlığı İle Aracın Bilinen Değerine Göre Aracın Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )

5237/m. 54

ÖZET : Sanığın adına kayıtlı araç ile net 595 gr MCPP etken maddesi içeren tabletleri naklettiği, suç konusu uyuşturucunun miktarı ve oluşturduğu tehlikeye bağlı olarak fiilin ağırlığı ile aracın bilinen değerine göre aracın müsaderesinin hakkaniyete aykırı olacağı gözetilmeksizin aracın sanığa iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : A- ) Sanık hakkındaki uyuşturucu madde ithal etme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

B- ) X679… plakalı aracın müsaderesine dair hükmün incelenmesi:

Sanığın adına kayıtlı Audi 80 marka araç ile net 595 gram MCPP etken maddesi içeren tabletleri naklettiği, suç konusu uyuşturucunun miktarı ve oluşturduğu tehlikeye bağlı olarak fiilin ağırlığı ile aracın bilinen değerine göre aracın müsaderesinin TCK’nın 54. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde ‘hakkaniyete aykırı’ olacağı gözetilmeksizin aracın sanığa iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, X679… plakalı aracın müsaderesine dair hükmün BOZULMASINA, 09.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: