5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2013/22150

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/22150

K. 2014/18364

T. 6.11.2014

• KAÇAK ÇAYLARIN YAKALANMASI ( Sanığın Savunmasında Çayların Sahibi Olduğunu İleri Sürdüğü Şahsın Çaylara İlişkin Fatura Sunduğu ve Bu Şahsın Dinleneceği/Faturanın Firma Defterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığının Tespiti – İthale Kadar İnilerek Zincirleme Menşei Araştırması Yapılması/Gümrük Giriş Beyannamelerinin Getirtilmesi ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )

• FATURA SUNULMASI ( Sanığın Çayların Sahibi Olduğunu Beyan Ettiği Fatura Sunan Şahsın Dinleneceği/Faturanın Firma Defterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığının Tespiti- İthale Kadar İnilerek Zincirleme Menşei Araştırması Yapılması/Gümrük Giriş Beyannamelerinin Getirtilmesi ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )

• ZİNCİRLEME MENŞEİ ARAŞTIRMASI ( İthale Kadar İnilerek Araştırılacağı – Gümrük Giriş Beyannamelerinin Getirtilmesi ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )

• GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİNİN GETİRTİLMESİ ( Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçak Olan Çaylara İlişkin Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )

• BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenmiş veya Fiili İşlediği Sırada On Sekiz Yaşını Doldurmamış Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )

5607/m. 3

5237/m. 53/1, 54/3

ÖZET : Sanık savunmasında şoför olduğunu ve kaçak çayların F. isimli şâhsa ait olduğunu belirtmiştir. F. isimli şahıs yakalanan çaya ilişkin fatura sunmuştur. Bu durumda F. isimli şahsın dinlenilmesi, ibraz ettiği fatura ile ilgili olarak düzenleyici firma yetkililerinin beyanlarının alınması, faturaların firma defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti ile ithale kadar inilmek suretiyle zincirleme menşei araştırmasının tamamlanması, İlgili Gümrük İdaresinden gümrük giriş beyannameleri tüm ekleriyle birlikte getirtilip, dava konusu tüm belgeler konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek cins, miktar, menşei ve sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yaptırılması gerekir.

Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında belirli haklardan yoksun bırakılmaya ilişkin TCK. madde 53/1 hükümleri uygulanamaz.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın aşamalardaki savunmasında şoför olduğunu, çayların F. isimli şâhsa ait olduğuna dair savunmaları ve F. isimli şahsın 26.09.2012 tarihli dilekçesi ile yakalanan çaya ilişkin fatura sunması karşısında, F. isimli şahsın dinlenilmesi, ibraz ettiği fatura ile ilgili olarak düzenleyici firma yetkililerinin beyanlarının alınması, faturaların firma defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti ile ithale kadar inilmek suretiyle zincirleme menşei araştırmasının tamamlanması, İlgili Gümrük İdaresinden gümrük giriş beyannameleri tüm ekleriyle birlikte getirtilip, dava konusu tüm belgeler konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek cins, miktar, menşei ve sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/4. maddesinde yer alan “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” hükmüne aykırı olarak, kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında aynı Kanun’un 53/1 maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 06.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: