5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2013/22049

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/22049

K. 2014/17138

T. 21.10.2014

• İŞ YERİNDE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK EŞYA ( Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerine Muhalefet Teşkil Ettiği/Eylemin Bölünerek Bu Suçtan Beraat Verilip Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği – İşyerinin Olay Tarihinden Önce Kiralandığı Hususuna İlişkin Tanık Beyanlarında Adı Geçen Han Görevlisinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )

• TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A MUHALEFET ( İş Yerinde Kaçak Eşya Ele Geçirilmesi/Eylemin Bir Bütün Halinde Bu Kanun Hükmüne Aykırılık Teşkil Ettiği – Eylemin Bölünerek Bu Suçtan Beraat Verilip Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Ütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerine Muhalefet Teşkil Ettiği/Eylemin Bölünerek Bu Suçtan Beraat Verilip Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ERTELENEN SANIK ( Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği )

• GÜMRÜK İDARESİNİN DAVAYA KATILAMAMASI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Ve Davaya Katılma Hakkı Olmayan İdarenin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

4733/m. 8/4

5607/m. 3/5

5237/m. 53

ÖZET : Dava konusu eşyanın ele geçirildiği iş yerinin; sanık tarafından olay tarihinden önce kiralandığı iddia edilmiştir.

Tanık beyanlarında han sorumlusu olarak ismi geçen kişinin tanık olarak dinlenilmesi gerekir.

Sanığın eylemi bir bütün halinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet teşkil etmektedir. Eylemin bölünerek bu suçtan beraat kararı verilerek kaçakçılık suçundan mahkumiyet hükmü tesis edilmesi yasaya aykırıdır.

Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında güvenlik tedbiri olarak hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceği

Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve davaya katılma hakkı olmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmedilmesi de bozma sebebidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın savunmalarında, dava konusu eşyanın ele geçtiği işyerini olay tarihinden önce kiraladığını ancak kiraladıktan iki ay sonra kira sözleşmesini iptal etmek amacıyla işyerinin anahtarını han odabaşısı olarak bildiği H. adlı kişiye teslim ettiğini, o tarihten sonra işyerine gitmediğini ve bahse konu eşyanın kendisine ait olmadığını beyan etmesi karşısında, dosyada mevcut kira sözleşmesinin kiralayan sütununda yer alan A. A. ve M. T. ile işyerinin bulunduğu handa çaycılık yapan tanık A.D. beyanlarında han sorumlusu olarak ismi geçen M.E tanık olarak dinlenilerek, olayla ilgili bilgi ve görgüleri sorulup anılan husus belirlendikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tespit ve tayini gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

1- ) Sanığın eyleminin bir bütün halinde 4733 sayılı yasaya muhalefet suçunu oluşturduğu ve anılan yasanın 8/4.fıkrası gereğince cezalandırılması gerektiği halde eylem bölünerek 4733 sayılı yasanın 8/4.fıkrası gereğince beraat, 5607 sayılı yasanın 3/5 fıkrası gereğince mahkumiyet hükmü tesis edilmesi,

2- ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/4. maddesinde yer alan “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” hükmüne aykırı olarak, kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında aynı kanunun 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmesi,

3- ) Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve davaya katılma hakkı olmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında CMUK 326 /son fıkrasının gözetilmesine, 21.10.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: