5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2012/2134

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2134

K. 2014/9451

T. 8.5.2014

• HIRSIZLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenmemesi Gerektiği )

• ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULUNUN HAPİS CEZASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINI GEREKTİRMESİ ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

5237/m. 51/2, 141, 168

ÖZET : Hapis cezasının ertelenmesinde zararın giderilmesine ilişkin hükmün, aynı zamanda etkin pişmanlık başlığı altında, cezadan indirim sebebi olduğu, kanuni bir indirim sebebinin aynı zamanda hapis cezasının infaz edilmiş sayılmasını gerektirecek şekilde erteleme şartı olarak belirlenmesinin mümkün bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Yakınanın imzasını taşıyan ve maddi, manevi tüm zararının karşılandığının açıklandığı “UZLAŞMA TUTANAĞI” başlıklı 01.08.2008 tarihli belge kapsamına göre, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCY’nın 168. maddesinin uygulama koşullarının değerlendirilmesi,

2- ) Hırsızlık suçu bakımından 5237 sayılı Kanun’un 51/2. maddesinde yer alan “Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir” hükmünün, aynı zamanda etkin pişmanlık başlığı altında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 168. maddesi gereğince cezadan indirim sebebi olduğu, kanuni bir indirim sebebinin aynı zamanda hapis cezasının infaz edilmiş sayılmasını gerektirecek şekilde erteleme şartı olarak belirlenmesinin mümkün bulunmadığının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık T. ve savunmanı ile sanık F.’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: