5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/10859

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10859

K. 2014/30191

T. 17.9.2014

• KASTEN YARALAMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Beyanında Müşteki İle Uyuşturucu Madde Aldıktan Sonra Müştekinin Kendisine Cinsel Tacizde Bulunup Küfür Ettiğini Bunun Üzerine Müştekiyi Yaraladığını Belirttiği/Diğer Suça Sürüklenen Çocuğun da Kısmen Bu Beyanları Doğruladığı – Haksız Tahrik Uygulamasının Tartışılması Gereği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Beyanında Müşteki İle Uyuşturucu Madde Aldıktan Sonra Müştekinin Kendisine Cinsel Tacizde Bulunup Küfür Ettiğini Bunun Üzerine Müştekiyi Yaraladığını Belirttiği/Diğer Suça Sürüklenen Çocuğun da Kısmen Bu Beyanları Doğruladığı – Haksız Tahrik Uygulamasının Tartışılması Gereği )

• ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelemenin Hapis Cezaları İçin Söz Konusu Olabileceği – Adli Para Cezasının Ertelenmesinin İsabetsiz Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Kasten Yaralama/Ertelemenin Hapis Cezaları İçin Söz Konusu Olabileceği – Adli Para Cezasının Ertelenmesinin İsabetsiz Olduğu )

5237/m.29,51, 86

ÖZET: Kasten yaralama suçunda; S.S.Ç.’nin müşteki ile birlikte bir süre uyuşturucu madde aldıktan sonra, müştekinin kendisine yönelik cinsel tacizde bulunmaya başlaması ve kendilerine küfür etmesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp müştekiyi dövdüğünü belirtmesi, bu beyanların diğer suça sürüklenen çocuk tarafından da kısmen doğrulanması karşısında, suça sürüklenen çocukların aksi kanıtlanamayan savunmaları da gözetilerek suça sürüklenen çocuklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerekir.

Ertelemenin, ancak hapis cezaları için uygulanabileceği gözetilmeden, adli para cezasının ertelenmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Suça sürüklenen çocuklar H. Z. ve S. M. K. hakkında uyuşturucu madde bulundurup kullanmak suçundan açılan dava ile ilgili herhangi bir hüküm kurulmamışsa da, mahkemesince zamanaşımı süresi içinde bu suçtan dolayı hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

1- )Suça sürüklenen çocuklar hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.4.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.3.2011 tarih ve 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasaya eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte bulunduğundan, sanığın temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

2- )Suça sürüklenen çocuklar hakkında mağdur H. Y.’a karşı kasten yaralama suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a- )Suça sürüklenen çocuk S. M. K.’ın aşamalardaki beyanlarında müşteki ile birlikte bir süre uyuşturucu madde aldıktan sonra, müştekinin kendisine yönelik cinsel tacizde bulunmaya başlaması ve kendilerine küfür etmesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp müştekiyi dövdüğünü belirtmesi, bu beyanların diğer suça sürüklenen çocuk H. Z. tarafından da kısmen doğrulanması karşısında, suça sürüklenen çocukların aksi kanıtlanamayan savunmaları da gözetilerek suça sürüklenen çocuklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

b- )TCK’nin 51. maddesinde düzenlenmiş olan ertelemenin, ancak hapis cezaları için uygulanabileceği gözetilmeden, yazılı şekilde suça sürüklenen çocuk S. M. K. hakkında hükmolunan adli para cezalarının ertelenmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince istem gibi BOZULMASINA, aynı Kanunun 326 /son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 17.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: