5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

5271/m. 225, 231

5237/m. 43, 51, 103, 104

ÖZET : Sanık hakkında mağdureye yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılmış dava bulunmadığının, asliye ceza mahkemesinin dava açılmayan eyleme dayalı verdiği görevsizlik kararının iddianame yerine geçemeyeceğinin, iddianameye konu edilmeyen suçtan hüküm kurulamayacağının anlaşılması karşısında ve “davasız yargılama olmaz” ilkesi de gözetilerek, sanık hakkında atılı suçlardan zamanaşımı süresi içinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca işlem yapılmasının mümkün olduğu gözetilmelidir.

Sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hüküm kurulurken iddianamede anlatım olmadığı halde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

“Sabıkasız oluşu, suç işleme konusundaki eğilimi, cezanın ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat hasıl olduğu” gerekçeleriyle sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ertelenmesine rağmen, hükümlerin açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun tartışılmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 25.09.2007 günlü iddianame ile sanık hakkında mağdureye yönelik 17.09.2007 tarihli çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılmış dava bulunmadığının, asliye ceza mahkemesinin dava açılmayan eyleme dayalı verdiği görevsizlik kararının iddianame yerine geçemeyeceğinin, CMK.nın 225/1. maddesi uyarınca da iddianameye konu edilmeyen suçtan hüküm kurulamayacağının anlaşılması karşısında ve “davasız yargılama olmaz” ilkesi de gözetilerek, sanık hakkında atılı suçlardan zamanaşımı süresi içinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca işlem yapılması mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hüküm kurulurken 25.09.2007 tarihli iddianamede anlatım olmadığı halde TCK.nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

Uygulamaya göre de;

“Sabıkasız oluşu, suç işleme konusundaki eğilimi, cezanın ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat hasıl olduğu” gerekçeleriyle sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin TCK.nın 51. maddesi uygulanmak suretiyle ertelenmesine rağmen, CMK.nın 231. maddesi uyarınca hükümlerin açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun tartışılmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan E. vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: