5237 Sayılı TCK Madde 50 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2014/2383

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2383

K. 2014/20633

T. 23.9.2014

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin İse Ayrı Suç Oluşturacağı – Hangi Tarihte Tecavüz Edildiğinin Kesin Biçimde Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )

• MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin İse Ayrı Suç Oluşturacağı )

• KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suçlardan Olduğu – Hangi Tarihte Tecavüz Edildiğinin Kesin Biçimde Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )

• SEÇENEK YAPTIRIM ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Suçla İlgisi Olmayan Seçenek Yaptırıma Hükmedilemeyeceği )

• SUÇLA İLGİSİ OLMAYAN SEÇENEK YAPTIRIMA HÜKMEDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Suçla İlgisi Olmayan Seçenek Yaptırıma Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m. 50, 154

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği/m. 64

ÖZET : Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun mütemadi suçlardan olduğu ve hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç, bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemlerin ise ayrı suç oluşturacağı gözetilmelidir. Hangi tarihte tecavüz edildiğinin kesin biçimde saptanması hususunda suça konu taşınmazlarda yeri iyi bilen tarafsız yerel bilirkişi, tanıklar ve teknik bilirkişiler marifetiyle mahallinde keşif yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma; “hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan” seçenek yaptırımlardır. İşlenen suçla ilgisi olmayan açıklanan amaçlara uygun düşmeyen ve ayrıca temel hak ve özgürlükleri de kısıtlayacak biçimde “il genelinde bulunan … kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun, alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri ile internet kafelere ve yapılacak düğünlere gitmeme” seçenek yaptırımlarına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun mütemadi suçlardan olduğu ve hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç, bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemlerin ise ayrı suç oluşturacağı gözetilerek, suça konu parsellere ilişkin tapu kayıtları ile Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/506 esas, 2011/290 karar sayılı dava dosyasının celbedilerek, Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/506 esas, 2011/290 karar sayılı dava dosyasının iddianame tarihinden sonra tecavüzün devam edip etmediği, dava konusu taşınmazların niteliği, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş mera, harman yeri, yol ve sulak gibi yerlerden olup olmadığı, hangi tarihte tecavüz edildiğinin kesin biçimde saptanması hususunda suça konu taşınmazlarda yeri iyi bilen tarafsız yerel bilirkişi, tanıklar ve teknik bilirkişiler marifetiyle mahallinde keşif yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde eksik incelemeyle hüküm kurulması,

2- ) Kabul ve Uygulamaya göre de; 5237 sayılı TCK.nın 50. maddesinin 1. fıkrasının ( d ) bendindeki düzenlenen, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 64/1. maddesinde açıklandığı üzere “hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan” seçenek yaptırımlardır.

Belirli yerler veya etkinlikler, anılan maddenin 2. fıkrasına göre “hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde ya da zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel, psikolojik, sosyal veya bağımlılık yapan maddeler ya da hükümlünün yeniden suç işlemesine yol açan etkenleri tetikleyecek” yerler veya etkinliklerdir.

Sanık hakkında hükmedilecek seçenek yaptırımın infazı ile ulaşılmak istenilen temel amacın, sanığın yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, sanığın sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak niteliğinde olması gerektiği gözetilmeden, işlenen suçla ilgisi olmayan açıklanan amaçlara uygun düşmeyen ve ayrıca temel hak ve özgürlükleri de kısıtlayacak biçimde “il genelinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılan, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun, alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri ile internet kafelere ve yapılacak düğünlere gitmeme” seçenek yaptırımlarına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: