5237 Sayılı TCK Madde 49 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/32576

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/32576

K. 2013/20147

T. 16.9.2013

• TEMEL CEZA BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılacağı )

• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği – Para Cezasının Belirlenmesinde Esas Tam Gün Sayısının Belirtilmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterileceği/Esas Tam Gün Sayısının Belirtileceği )

• GEREKÇELİ KARAR ( Taksirle Adam Öldürme – Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Zaman Diliminin ve Katılan Vekilinin İsmine Yer Verilmesi Gerektiği )

• TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Sürücü Belgesinin Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığının Araştırılarak ve Onaylı Örneği Dosyaya Getirilmeden Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )

5237/m. 3, 22/4, 49/2, 61

5271/m. 232/2

ÖZET : Taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında temel ceza belirlenirken, orantılılık ilkesi ile cezanın belirlenmesi ve taksir hükümlerine göre, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan uzaklaşılması gerekir.

Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının kısa süreli olmaması nedeniyle, hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında, hürriyeti bağlayıcı cezayı adli para cezasına çevirmenin yasal dayanağını oluşturan yasa maddesinin gösterilmemesi ve hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilirken, adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının belirtilmemesi yasaya aykırıdır.

Gerekçeli karar başlığında suçun işlendiği zaman diliminin gösterilmemesi ve katılan vekilinin ismine yer verilmemesi suretiyle yasaya aykırı davranılmıştır.

Sanığın sürücü belgesinin suç tarihinde geçerli olup olmadığının araştırılarak, onaylı örneği dosyaya getirtilmeden geri alınmasına karar verilmemesi gerekir.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine dair hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura, bilirkişi raporuna, eksik incelemeye, sürücü belgesinin geri alınmasına; katılan vekilinin lehe hükümlerin uygulanmasına, sair nedenlere dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-) Olay günü gece saat 19:00 sularında bulutlu havada, aydınlatmanın bulunduğu meskun mahalde, bölünmüş, tek yönlü, 5,1 metre genişliğindeki yüzeyi ıslak, asfalt kaplama, eğimsiz düz yolda idaresindeki çekiciyle seyir halinde bulunan sanığın, olay yerine geldiğinde orta refüj başlangıç kısmına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yol bölümüne geçtiği, bu esnada karşı yoldan idaresindeki kamyonetle seyir halinde bulunan ölenin aracına çarpması şeklinde gelişen ve kamyonet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan olayda; sanık hakkında temel ceza belirlenirken, TCK’nın 3/1. maddesinde düzenlenen orantılılık ilkesi ile 5237 Sayılı TCK’nın 22/4 ve 61. maddelerindeki ölçütler de gözetilerek, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan uzaklaşılması gerekirken, yazılı şekilde asgari hadden ceza tayini,

2-) Sanık hakkında hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının TCK’nın 49/2. maddesi uyarınca kısa süreli olmaması nedeniyle, hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında, hürriyeti bağlayıcı cezayı adli para cezasına çevirmenin yasal dayanağını oluşturan TCK’nın 50/4. maddesinin gösterilmemesi ve sanık hakkında hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilirken, adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının belirtilmemesi,

3-) Gerekçeli karar başlığında suçun işlendiği zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/2-c maddesine; katılan vekilinin ismine yer verilmemesi suretiyle CMK’nın 232/2-b maddesine aykırı davranılması,

4-) Sanığın sürücü belgesinin suç tarihinde geçerli olup olmadığının araştırılarak, onaylı örneği dosyaya getirtilmeden yazılı şekilde geri alınmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 16.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: