5237 Sayılı TCK Madde 49 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/27700

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/27700

K. 2014/9

T. 13.1.2014

• KASITLI BİR SUÇTAN DOLAYI 3 AYDAN FAZLA HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEMİŞ OLAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdelenmesi Gerektiği )

• HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE YER OLMAMA ( Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdelenmesi Gerektiği )

• YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdeleneceği )

5237/m.49/2,51/1

ÖZET : Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilirken, 5237 Sayılı T.C.K.nın 51/1. maddesinin ( b ) bendinde belirtildiği gibi “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşup oluşmadığının” irdelenmesi gerekirken “geçmiş hali ve suç işleme eğilimi nazara alınarak cezasının tecili halinde ileride suç işlemekten çekineceği yolunda müspet kanaat gelmediğinden” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )5237 Sayılı T.C.K.nın 49/2. maddesi gereğince “bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır” düzenlemesi karşısında sanık hakkında sonuç olarak hükmedilen 10 ay hapis cezasının kısa süreli hapis cezası olduğu ve aynı Kanunun 50/1. maddesinde belirtilen adli para cezasına veya diğer tedbirlere çevrilme sınırları içerisinde bulunduğu halde, 50/1. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken “suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığına ve suçun işlenmesindeki özelliklerine” dair yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi gerekirken, sanık hakkında tayin olunan cezanın miktarı nazara alınarak 5237 Sayılı T.C.K.nın 50/1 ve 52/2. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

2- )Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilirken, 5237 Sayılı T.C.K.nın 51/1. maddesinin ( b ).bendinde belirtildiği gibi “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşup oluşmadığının” irdelenmesi gerekirken “geçmiş hali ve suç işleme eğilimi nazara alınarak cezasının tecili halinde ileride suç işlemekten çekineceği yolunda müspet kanaat gelmediğinden” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi,

3- )T.C.K.nın 53/1-c maddesinde belirtilen velayet hakkından vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sanığın kendi alt soyu yönünden koşullu salıvermeye kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 13.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: