5237 Sayılı TCK Madde 44 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/33167

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33167

K. 2014/2137

T. 6.2.2014

• FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• SUÇLARIN İÇTİMAI ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• KASTEN YARALAMA İLE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMA ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Fikri İçtima Kuralı Gereğince Yalnızca Bu Suçtan Ceza Verileceği )

5237/m. 44

ÖZET : Sanığın eylemi, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarını oluşturmaktadır. Bir fiil ile birden farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren sanığın, bunlardan en ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Sanığın, katılanın gözüne yumruk vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına ve gözlüğünün kırılmasına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen olayda;

1- )Mala zarar verme suçundan kururlan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2- )Kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Sanığın eyleminin, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarını oluşturduğu, TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince bir fiil ile birden farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren sanığın, bunlardan en ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden kasten yaralama suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.02.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: