5237 Sayılı TCK Madde 42 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11735

K. 2014/1524

T. 30.1.2014

• BANKACILIK ZİMMETİ ( Zimmet Suçu Yanında Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı – Zimmet Eylemi Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesinin Suçun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )

• ZİMMET EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN SAHTE BELGE TANZİM EDİLMESİ ( Bankacılık Zimmeti – Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı – Sahte Belge Tanzim Edilmesinin Suçun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )

• CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Bankacılık Zimmeti – Zimmet Suçunu Oluşturan Para Miktarındaki Değer Azlığı Karşısında Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezada İndirim Yapılacağı )

5237/m. 42, 212

5411/m. 160

ÖZET : Bankacılık Yasasında zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belge tanzim etmesi fiilinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerekir.

Zimmet suçunun konusunu oluşturan para miktarındaki değer azlığı karşısında sanık hakkında tayin edilen cezada indirim yapılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I-Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyizine göre yapılan incelemede;

5411 sayılı Bankacılık Yasasında zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belge tanzim etmesi fiilinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın ayrıca sahtecilik suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

II- Sanığın 5411 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelik temyizine gelince;

1- ) Sanığın zimmetine konu üç tediye fişinde mudi imzasının bulunmaması, bir tediye fişinde ise mudi yerine sanık tarafından atılan imzanın mudi imzasına hiç benzemiyor olması ve fiş üzerindeki sahte imzanın ilk bakışta ve basit bir inceleme ile sahteliğinin anlaşılması karşısında, eylemin 5411 sayılı Yasanın 160/1. maddesine uygun basit zimmet suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- ) Zimmet suçunun konusunu oluşturan para miktarındaki değer azlığı karşısında; 5411 sayılı Kanunun 160. maddesinin son fıkrasına göre, sanık hakkında tayin edilen cezada indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 30.01.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: