5237 Sayılı TCK Madde 42 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24491

K. 2013/19279

T. 18.6.2013

• SANIĞIN BALKONUNU KAPATMASI ( Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde Olmadığı – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı )

• İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Sanığın Balkonu Kapattığı/Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde Olmadığı – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmadığı )

• İDARİ YAPTIRIM GEREKTİREN EYLEM ( Sanığın Balkonu Kapattığı/Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde Olmadığı – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmadığı/İdari Yaptırıma Konu Olabilecek Eylem Olduğu )

• BİNA NİTELİĞİ ( Sanığın Balkonu Kapattığı/Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde Olmadığı – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmadığı/İdari Yaptırıma Konu Olabilecek Eylem Olduğu )

5237/m.32,42,184

ÖZET : Sanığın, mevcut ruhsatlı yapının balkonunu 10 metre kare kapatarak odaya dahil etme ve ilave kapalı alan oluşturma biçiminde gerçekleştirdiği eyleminin, konuta ruhsatta belirtilenin dışında yeni bir alan kazandırmaması ve bina niteliğinde olmaması karşısında, imar kirliliğine neden olma suçunun öğelerinin oluşmadığı ve idari yaptırımın konusunu oluşturabileceği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, mevcut ruhsatlı yapının balkonunu 10 metre kare kapatarak odaya dahil etme ve ilave kapalı alan oluşturma biçiminde gerçekleştirdiği eyleminin, konuta ruhsatta belirtilenin dışında yeni bir alan kazandırmaması ve bina niteliğinde olmaması karşısında, 5237 Sayılı TCK’nın 184. maddesinde öngörülen imar kirliliğine neden olma suçunun öğelerinin oluşmadığı ve İmar Kanununun 32, 42. maddeleri kapsamında idari yaptırımın konusunu oluşturabileceği gözetilmeden, beraat kararı verilmesi yerine mahkumiyetine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık H. T.’un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: