5237 Sayılı TCK Madde 41 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2012/23383

K. 2013/12884

T. 11.6.2013

• SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA MUHALEFET ( Gıyapta Verilen Kararın 7201 S.K. Md.21’e Uyulmadan – Tebliğ Mazbatasına Hangi Sebeple Köy Muhtarına Tebligat Yapıldığının Belirtileceği )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet – Sanığın Tevziat Saatinde Adresten Ayrılma Sebebinin Tebliğ Mazbatasına Yazılmadığı/Hırsızlık )

• KÖY MUHTARINA YAPILAN TEBLİGAT ( Gıyapta Verilen Kararın 7201 S.K. Md.21’e Uyulmadan – Tebliğ Mazbatasına Hangi Sebeple Köy Muhtarına Tebligat Yapıldığının Belirtileceği/Hırsızlık )

5237/m.41

7201/m.21

ÖZET : Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçunda; gıyapta verilen kararın sanığa, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi gereğince tebliğ edilerek kesinleştirildiği anlaşılmakta ise de, anılan Kanunun 21. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadığı, tebliğ mazbatasında hangi sebeple köy muhtarına tebliğ yapıldığının belli olmadığı, sanığın tevziat saatinde adresten ayrılma sebebinin tebliğ mazbatasına yazılmadığı, ihbarnamenin de kapıya yapıştırılarak en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya haber verilip verilmediğinin belirtilmediği cihetle, gerekçeli kararın sanığa Tebligat Kanununa uygun şekilde tebliğinden ve temyiz etmesi halinde sanığın temyizi ile ilgili tebliğname düzenlendikten sonra iade edilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle: başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Gıyapta verilen kararın sanık E. E.’a, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi gereğince tebliğ edilerek kesinleştirildiği anlaşılmakta ise de, anılan Kanunun 21. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadığı, tebliğ mazbatasında hangi sebeple köy muhtarına tebliğ yapıldığının belli olmadığı, sanığın tevziat saatinde adresten ayrılma sebebinin tebliğ mazbatasına yazılmadığı, ihbarnamenin de kapıya yapıştırılarak en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya haber verilip verilmediğinin belirtilmediği cihetle,

SONUÇ : Gerekçeli kararın sanığa Tebligat Kanununa uygun şekilde tebliğinden ve temyiz etmesi halinde sanığın temyizi ile ilgili tebliğname düzenlendikten sonra iade edilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: