5237 Sayılı TCK Madde 39 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/9830

K. 2014/5979

T. 5.5.2014

• ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Suç Tarihinde 17 Yaşında Olan Mağdurenin 103/1-b M. Sayılan Çocuklardan Olması Nedeniyle Cebir veya Tehdit Kullanıldığından Bahisle Koşulları Oluşmadığından Cezada Artırım Yapılamayacağı Mahkemece Gözetilmesi Gereği )

• MÜŞTEREK FAİL BULUNMASI ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Diğer Sanığın da Bir Suç İşleme Kararı Kapsamında Mağdurenin Ellerini Tutarak Direnmesini Engellemek Suretiyle Fiil Üzerinde Müşterek Hâkimiyet Kurduğu – Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

• SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Cinsel İstismar Eylemine Yardım Eden Sıfatıyla İştirak Edildiğinin Kabul Edilmesi Halinde Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Koşulunun Olayda Gerçekleşmeyeceği Gözetileceği – Cinsel İstismar )

5237/m. 37/1,39/2.C,103/1-b

ÖZET : Cinsel istismar suçundan yapılan yargılamada, suç tarihinde 17 yaşında olan mağdurenin 103/1-b M. sayılan çocuklardan olması nedeniyle cebir veya tehdit kullanıldığından bahisle koşulları oluşmadığından cezada artırım yapılamayacağı gözetilmelidir.Sanığın nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği sırada diğer sanığın da bir suç işleme kararı kapsamında mağdurenin ellerini tutarak direnmesini engellemek suretiyle fiil üzerinde müşterek hâkimiyet kurması nedeniyle, müşterek fail olarak cezalandırılması gerekir.Kabule göre ise sanığın diğer sanığın gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğinin kabul edilmesi halinde, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi koşulunun olayda gerçekleşmeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi; sanık Mert müdafiin süresinden sonra yaptığı ve sanık Yasin müdafiin ise tayin olunan ceza miktarına göre de uygun olmayan duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 318 maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihinde 17 yaşında olan mağdurenin 5237 sayılı TCK.nın 103/1-b maddesinde sayılan çocuklardan olduğu gözetilmeden koşulları bulunmadığı halde sanıkların cezalarının aynı Kanunun 103/4. maddesi ile artırılması,

Sanık Mert’in nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği sırada sanık Yasin’in de bir suç işleme kararı kapsamında mağdurenin ellerini tutarak direnmesini engellemek suretiyle fiil üzerinde müşterek hâkimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında, sanık Yasin’in de diğer sanık gibi suç ortağı fail statüsünde olduğu ve sorumluluğunun müşterek fail olarak 5237 sayılı TCK.nın 37. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden sanığın cezasından aynı Kanunun 39/2c maddesi uyarınca indirim yapılması,

Onsekiz yaşından küçük olan sanık Mert hakkında 5237 sayılı TCK.nın 53/4. maddesi uyarınca aynı maddedeki hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

Sanık Yasin’in diğer sanık Mert’in gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemine TCK.nın 39. maddesi anlamında yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğinin kabul edilmesi karşısında, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi koşulunun olayda gerçekleşmediği gözetilmeden sanıklar hakkında tayin olunan cezaların TCK.nın 103/3. maddesi ile artırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321 ve 326 maddeleri uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 05.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: