5237 Sayılı TCK Madde 39 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1650

K. 2014/5350

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE İMAL VEYA TİCARETİ ( Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirlenmesi Gereği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirlenmesi Gereği )

• YARDIM ETME ( Sanığın Eyleminin Suçun İşlenmesine Yardım Etmek Olduğunun Gözetileceği/Cezasından İndirim Yapılacağı – Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti )

5237/m.39,61,188

ÖZET : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçuna ilişkin davada; suç konusu toplam 30176,835 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, orantılılık ilkesi gereğince temel cezaların üst sınır veya üst sınıra yakın olarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın, isnat edilen suçun kanuni tanımında yer alan bir fiili gerçekleştirdiğine veya suç konusu eroine ortak olduğuna ilişkin kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı; sanığın sabit olan fiilinin suçun işlenmesine yardım etmekten ibaret olduğu anlaşılmakla, cezasından indirim yapılması gerekir.

DAVA : Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A- ) Sanıklar G. D., Ş. Ç., H. C., F. S. ve İ. K. hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Suç konusu toplam 30176,835 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince temel cezaların üst sınır veya üst sınıra yakın olarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların eleştiri dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar müdafileri ile sanıklar Ş., H. ve F.’in yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanıklar İ. ve F. müdafilerinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kaldıkları sürelere göre sanıklar Ş. ve F. hakkındaki salıverilme isteklerinin reddine,

B- ) Sanık Z. K. hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın, isnat edilen suçun kanuni tanımında yer alan bir fiili gerçekleştirdiğine veya suç konusu eroine ortak olduğuna ilişkin kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı; sanığın sabit olan fiilinin suçun işlenmesine yardım etmekten ibaret olduğu anlaşılmakla, TCK’nın 39. maddesi uyarınca cezasından indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 10.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: