5237 Sayılı TCK Madde 39 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4102

K. 2014/7501

T. 4.6.2014

• ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesine İlişkin Artırımın Yapılabilmesi İçin Suça Doğrudan Katılmaları Gerektiği – Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Halinde TCK m. 103/3 Hükmü Uygulanmayacağı )

• SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu/TCK m. 103/3 Gereğince Artırım Yapılabilmesi İçin Suça Doğrudan Katılmaları Gerektiği – Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Halinde Hükmün Uygulanmayacağı )

• SUÇA İŞTİRAK ( Çocuğun Cinsel İstismarı/TCK m. 103/3 Gereğince Artırım Yapılabilmesi İçin Suça Doğrudan Katılmaları Gerektiği – Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Halinde Hükmün Uygulanmayacağı )

5237/m. 37,39,103

ÖZET : Çocuğun cinsel istismarı suçunun biren fazla kişi tarafından birlikte işlenmesine ilişkin ağırlaştırıcı hükmün uygulanabilmesi için; suça doğrudan birlikte işleyen sıfatıyla katılmaları gerekir.

Sanıkların cinsel istismar eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerinin kabul edilmesi halinde, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesine ilişkin artırım yapılamaz.

DAVA : Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklar Emrah ve Soner hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde,

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanıklar müdafileri ve katılanlar Kader ve Gülseren vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanıklar Aydın ve Deniz hakkında kurulan hükümlerin incelenmesie gelince,

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıkların eylemlerine birden fazla kişinin katıldığından bahisle TCK.nın 103/3. maddesine göre dolayısıyla arttırım yapılabilmesi için eyleme TCK.nın 37. maddesi anlamında suçu doğrudan birlikte işleyen sıfatıyla katılmaları gerektiği, buna karşın sanıkların cinsel istismar eylemine TCK.nın 39. maddesi anlamında yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerinin kabul edilmesi karşısında, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi koşulunun olayda gerçekleşmediği gözetilmeden, sanıklar hakkında tayin olunan cezaların TCK.nın 103/3. maddesi ile artırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ve katılanlar Kader ve Gülseren vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: