5237 Sayılı TCK Madde 50 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/8-646

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/8-646

K. 2014/481

T. 4.11.2014

• KANUNA AYKIRI OLARAK SİLAH VE MERMİ TAŞINMASI ( Suçun Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi – Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Bulunan Sanık Hakkında Tayin Edilen 1 Ay Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği )

• SUÇUN SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Kanuna Aykırı Olarak Silah ve Mermi Taşınması – Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Suç Tarihinin Hatalı Belirlenmesi ve Buna Bağlı Olarak Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Bulunan Sanık Hakkında Tayin Edilen 1 Ay Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği )

• TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Kanuna Aykırı Olarak Silah ve Mermi Taşınması – Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğüne Konu Cezanın Kesinleşme Tarihinin Suç Tarihinden Sonra Olması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınamayacağı Nazara Alınmadan Sanık Hakkında TCK’nun 58. Md.sinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• HAK YOKSUNLUĞU ( Kanuna Aykırı Olarak Silah ve Mermi Taşınması – Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakkı İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmeye Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 50 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/12-237

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/12-237

K. 2014/407

T. 30.9.2014

• TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU ( İlk Geçiş Hakkı Bulunan ve Yaya Geçidini Kullanarak Girmiş Olduğu Yolda Maruz Kalınan Trafik Kazasında Vefat Eden Yayanın Hatalı Tutum ve Davranışı Bulunmadığı – Araç Şoförünün İse Tam Kusurlu Olduğu/Trafik Kazası Sonucu Ölüm )

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sanık Müdafiin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Yönündeki Talebi Karşısında Mahkemece Hükmolunan 5 Yıl Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilip Çevrilmeyeceği Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )

• SANIK HAKKINDA VERİLEN BEŞ YIL HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )

• TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ ( Türk Ceza Kanunun Genel Hükümlerinin Sadece İlgili Suça Uyan Kısımların Nazara Alınması Gereği – Taksirli Suçlar Açısından “Failin Güttüğü Amaç ve Saik” Ölçütünin Uygulanamayacağının Kabulü )

• SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ÖLÇÜTÜ ( Taksirli Suçlar Açısından Uygulanacağı – Taksirle Ölüme Neden Olan Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Yerel Mahkemece “Sanığın Güttüğü Amaç ve Saiki” İfadesine Yer Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Kabulü )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 50 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2014/2383

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2383

K. 2014/20633

T. 23.9.2014

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin İse Ayrı Suç Oluşturacağı – Hangi Tarihte Tecavüz Edildiğinin Kesin Biçimde Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )

• MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin İse Ayrı Suç Oluşturacağı )

• KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suçlardan Olduğu – Hangi Tarihte Tecavüz Edildiğinin Kesin Biçimde Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )

• SEÇENEK YAPTIRIM ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Suçla İlgisi Olmayan Seçenek Yaptırıma Hükmedilemeyeceği )

• SUÇLA İLGİSİ OLMAYAN SEÇENEK YAPTIRIMA HÜKMEDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Suçla İlgisi Olmayan Seçenek Yaptırıma Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 50 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/23042

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2013/23042

K. 2014/14908

T. 17.9.2014

• MALA ZARAR VERME ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçilere Ait Kamyonetin Tekerini Kesip Ön Camını da Kırdığı – Suçun Oluşacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçileri Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Yaraladığı – Suçun Oluşacağı )

• BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE YARALAMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçileri Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Yaraladığının Kabulü Gereği )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçilere Ait Kamyonetin Tekerini Kesip Ön Camını da Kırdığı- Mala Zarar Verme Suçunun Oluşacağı )

• KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanmayan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Hapis Cezasının Şikayetçilerin Uğradığı Zararın Giderilmesi Tedbirine Çevrilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanmayan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Hapis Cezasının Şikayetçilerin Uğradığı Zararın Giderilmesi Tedbirine Çevrilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• YARGILAMA GİDERİ ( Suça Sürüklenen Çocuğun Savunmasını Yapmak Üzere Zorunlu Müdafii Görevlendirildiği – Avukatlık Ücretinin Mali Olanaklardan Yoksun Olduğu Anlaşılan Çocuğa Yargılama Giderinin Yükletilemeyeceği )

• MALİ OLANAKLARDAN YOKSUN OLMAK ( Suça Sürüklenen Çocuğa Yargılama Giderinin Yükletilemeyeceği )

• TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmedilen Seçenek Yaptırımın Gereklerini Yerine Getirmediği Takdirde Hükmü Veren Mahkemece Tedbirin Değiştirilebileceği – Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği İhtarına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 49 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/27700

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/27700

K. 2014/9

T. 13.1.2014

• KASITLI BİR SUÇTAN DOLAYI 3 AYDAN FAZLA HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEMİŞ OLAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdelenmesi Gerektiği )

• HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE YER OLMAMA ( Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdelenmesi Gerektiği )

• YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken “Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşup Oluşmadığının” İrdeleneceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 49 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/32576

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/32576

K. 2013/20147

T. 16.9.2013

• TEMEL CEZA BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılacağı )

• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği – Para Cezasının Belirlenmesinde Esas Tam Gün Sayısının Belirtilmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterileceği/Esas Tam Gün Sayısının Belirtileceği )

• GEREKÇELİ KARAR ( Taksirle Adam Öldürme – Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Zaman Diliminin ve Katılan Vekilinin İsmine Yer Verilmesi Gerektiği )

• TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Sürücü Belgesinin Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığının Araştırılarak ve Onaylı Örneği Dosyaya Getirilmeden Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 45 İçtihat

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2014/17801

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2014/17801

K. 2014/17713

T. 30.10.2014

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı/Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının Tekerrüre Esas Olmayacağı/Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı/Adli Sicil Kayıtlarına İşlenmeyeceği – Ceza Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Hususların Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olan Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı )

• DİSİPLİN HAPSİ ( Sanığın Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı – Tazyik Hapsinin Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olduğu/Ceza Zamanaşımın Kesilmesine İlişkin Hususların Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmayacağı )

• TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI ( Sanığın Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı – Tazyik Hapsi Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olduğundan Ceza Zamanaşımın Kesilmesine İlişkin Hususların Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 45 İçtihat

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2013/6656

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6656

K. 2013/4666

T. 21.3.2013

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu – Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği/İcra Ceza Mahkemesinin Disiplin Hapsi Kararının Uygulanacağı )

• DİSİPLİN VEYA TAZYİK HAPSİ ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu/Ödeme Şartının İhlali Suçu – Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği/İcra Ceza Mahkemesinin Disiplin Hapsi Kararının Uygulanacağı )

• DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK BAKİYE KALAN HÜKMÜN İNFAZI ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu/Ödeme Şartının İhlali Suçu – 3 Aylık Tazyik Hapsinin Uygulanacağı/Hükmün Tedbir Uygulanarak İnfaz Edilemeyeceği )

• KAZANILMIŞ HAK ( İnfaza İlişkin Hususların Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı – 3 Aylık Tazyik Hapsinin Uygulanacağı/Bakiye Kalan Hükmün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Edilemeyeceği )

• BAKİYE KALAN HÜKMÜN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK İNFAZI ( Ödeme Şartını İhlal/Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu – Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 44 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/33497

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33497

K. 2014/25197

T. 11.9.2014

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Asma Kilitlerden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı/Sanığın Tek Bir Eylem İle Hırsızlığa Teşebbüs İle Birlikte Bu Suçu İşlediği – Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• SUÇLARIN İÇTİMAI/FİKRİ İÇİMA ( Tek Bir Fiil İle Hırsızlığa Teşebbüs İle İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını İşlediği – Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( İşyerinin Asma Kilitlerinden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı – Fikri İçtima Hükümlerine Göre Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 44 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2014/15102

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2014/15102

K. 2014/14597

T. 8.7.2014

• KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fikri İçtima – Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 S. Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 S. Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• FİKRİ İÇTİMA ( Kaçakçılık Suçu – Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu/Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLAL EDİLMESİ ( Kaçakçılık Suçu – Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: