5237 Sayılı TCK Madde 38 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11328

K. 2014/2104

T. 29.1.2014

• BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA HIRSIZLIK ( 15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini İkrarı/Yakınanın Aksine Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması/Beraat Kararı Verileceği )

• AZMETTİRME ( Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık/15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Yakınanın Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

• YAKINANIN BEYANI ( 15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Azmettirenin Suça Sürüklenen Çocukların Sözünü Dinleyerek Hırsızlık Yapacak Birisi Olmadığına İlişkinYakınanın Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

• DELİL YETERSİZLİĞİ ( Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık/15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Yakınanın Aksine Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

5237/m.38,141

ÖZET : Dava bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık suçuna ilişkindir. 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar ifadelerinde; babaları A. K.yı yakınana ait takım çantası ve kaynak makinasını alması konusunda azmettirmediklerini belirtmişlerdir.

Tanık A.K. ifadesinde suça sürüklenen çocuklarının kendisini azmettirmettirdiğini beyan etmiştir.

Yakınan ise; tanık A.K. nin suça sürüklenen çocukların sözünü dinleyerek hırsızlık yapacak birisi olmadığını beyan etmiştir.

Suça sürüklenen çocukların bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla tanık babaları A.K’yi azmettirdiğine dair delil bulunmaması sebebiyle suça sürüklenen çocukların beraatı gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Oluşa ve dosya kapsamına göre 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuklar aşamalarda alınan ifadelerinde babaları A. K.’a yakınana ait takım çantası ve kaynak makinasını alması konusunda azmettirmediklerini belirttikleri, yargılama evresinde dinlenen tanık A. K.’ın alınan ifadesinde kolluk görevlilerine sinirli olduğu sırada ifadesini verdiğini bu sebeple ne söylediğini bilmediğini, suça sürüklenen çocuklarının kendisini azmettirmediğini beyan ettiği, yakınanın yargılama evresinde alınan beyanında ise tanık A.’in suça sürüklenen çocukların sözünü dinleyerek hırsızlık yapacak birisi olmadığını belirtmesi karşısında suça sürüklenen çocukların bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla tanık babaları A.’i azmettirdiğine dair delil bulunmaması sebebiyle suça sürüklenen çocukların beraatı yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 29.1.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: