5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4134

K. 2014/1479

T. 11.2.2014

• BASİT CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eylemini Tamamlamasına Ciddi Bir Engel Olmadığı/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı )

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eylemini Tamamlamasına Ciddi Bir Engel Olmadığı/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı )

• BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eyleminin Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Nitelikteki Cinsel İstismar Suçu Olduğu )

• SANIĞIN CİNSEL ORGANINI MAĞDURUN ANÜSÜNE SOKMAYA ÇALIŞMASI ( Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı – Sanığın Eyleminin Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Nitelikteki Cinsel İstismar Suçu Olduğu )

5237/m.36,103

ÖZET : 4 yaş 11 aylık olan mağdurun dedesine ait evin bahçesinde tek başına oynadığı sırada, sanığın buraya gelerek oyun oynama bahanesiyle mağduru yere yatırıp cinsel organını mağdurun anüsüne sokmaya çalıştığı, canı acıyıp mağdurun ağlaması üzerine sanığın eyleminden vazgeçerek olay yerinden uzaklaşması şeklinde sübut bulan olayda, sanığın eylemini tamamlamasına ciddi bir engel olmadığı, hareketlerini sonuna kadar götürebilme imkan dahilinde bulunduğu halde mağdurun ağlaması üzerine icra hareketlerine kendiliğinden son verdiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanmak suretiyle, sanığın eyleminin beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit nitelikteki cinsel istismar suçu olarak kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya kapsamı, kabul ve nüfus kaydına göre olay tarihinde 4 yaş 11 aylık olan mağdurun dedesine ait evin bahçesinde tek başına oynadığı sırada, sanığın buraya gelerek oyun oynama bahanesiyle mağduru yere yatırıp cinsel organını mağdurun anüsüne sokmaya çalıştığı, canı acıyıp mağdurun ağlaması üzerine sanığın eyleminden vazgeçerek olay yerinden uzaklaşması şeklinde sübut bulan olayda, sanığın eylemini tamamlamasına ciddi bir engel neden olmadığı, hareketlerini sonuna kadar götürebilme imkan dahilinde bulunduğu halde mağdurun ağlaması üzerine icra hareketlerine kendiliğinden son verdiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 s. Kanunun 36 ncı maddesi hükmü uyarınca gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanmak suretiyle, sanığın eyleminin beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit nitelikteki cinsel istismar suçu olarak kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde vücuda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar suçuna teşebbüs suçundan ceza tayin edilmesi;

Uygulamaya göre de;

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 31/2 nci maddesi gereğince yapılacak 1/2 oranındaki indirim sonucunda bulunan 7 yıl 6 ay hapis cezasının aynı maddenin son cümlesi uyarınca 7 yıla indirilmesi ve takdiri indirimin bu ceza üzerinden yapılması gerekirken, TCK.nın 31/2 nci maddesinin son cümlesi gözetilmeden fazla ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK.nın 321 inci maddesi uyarınca bozulmasına, 11.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: