5237 Sayılı TCK Madde 35 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3515

K. 2014/3860

T. 15.9.2014

• AV TÜFEĞİ İLE MAĞDURA YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMESİ ( Mağdurun Hareket Kısıtlılığına Neden Olan Yaralanması Sebebiyle Hayati Tehlike Geçirdiği – Teşebbüs Hükümleri Gereğince Yapılacak Uygulama Neticesinde Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Birlikte Gözetilerek Üst Sınırdan Ceza Tayin Edileceği )

• MAĞDURUN HAREKET KISITLILIĞINA NEDEN OLAN YARALANMASI SEBEBİYLE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMESİ ( Sanığın Av Tüfeği İle Mağdura Yakın Mesafeden Ateş Ettiği – Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Birlikte Gözetilerek Üst Sınırdan Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği )

• TEŞEBBÜS ( Sanığın Av Tüfeği İle Mağdura Yakın Mesafeden Ateş Ettiği – Mağdurun Hareket Kısıtlılığına Neden Olan Yaralanması Sebebiyle Hayati Tehlike Geçirdiği/Üst Sınırdan Ceza Tayin Edileceği )

5237/m. 35

ÖZET : Sanık av tüfeği ile kardeşi olan mağdura yakın mesafeden bir kez ateş etmiş, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflamasına ve yüzde sabit ize neden olacak şekilde omuz, boyun ve bel bölgelerinden isabet alan mağdurun kalpte pnomomediastiniuma, troid kıkırdakta 2. ( orta ) derecede kırığa, sol el 3. ve 4. parmaklarda dezartikülasyona ve sağ vokal kordda hareket kısıtlılığına neden olan yaralanması sebebiyle hayati tehlike geçirmiştir. Teşebbüs hükümleri gereği yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek üst sınırdan ceza tayini gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık M. A.’nin kardeşi olan mağdur A.’a yönelik kasten öldürme suçuna teşebbüsünün sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ve tahrike dair cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin haksız tahrikin derecesine, katılan vekilinin sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın elinde bulunan av tüfeği ile kardeşi olan mağdura yakın mesafeden bir kez ateş ettiği, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflamasına ve yüzde sabit ize neden olacak şekilde omuz, boyun ve bel bölgelerinden isabet alan mağdurun kalpte pnomomediastiniuma, troid kıkırdakta 2. ( orta ) derecede kırığa, sol el 3. ve 4. parmaklarda dezartikülasyona ve sağ vokal kordda hareket kısıtlılığına neden olan yaralanması sebebiyle hayati tehlike geçirdiği olayda; teşebbüs sebebiyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 Sayılı TCK’nın 35. maddesiyle yapılan uygulama sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek üst sınırdan ceza tayini yerine yazılı şekilde 16 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 15.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: