5237 Sayılı TCK Madde 32 İçtihat

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1023

K. 2014/19893

T. 21.5.2014

• CEZAİ EHLİYET ( Bulunmayan Akıl Hastaları – Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınmasına Karar Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği )

• AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Ceza Ehliyetin Bulunmadığı – Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınmasına Karar Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği )

• GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ ( Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınma Kararı Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği – Ceza Ehliyeti Bulunmayan Akıl Hastaları )

5237/m. 32/1, 57/1-2

ÖZET : Akıl hastalığı sebebiyle ceza ehliyetin bulunmadığından bahisle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve bir Akıl Sağlığı Hastanesinde kontrol ve tedavi altına alınmasına karar verilirken, “hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirlenmesi üzerine mahkemece serbest bırakılmasına” da karar verilmesi gerekir. Verilmemesi, mahallince karara eklenmesi mümkün görüldüğünden bozma nedeni olmadığı.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Akıl hastalığı sebebiyle ceza ehliyetin bulunmadığından bahisle hakkında 5237 sayılı TCK’nin 32/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına ve 57/1. maddesi gereğince bir Akıl Sağlığı Hastanesinde kontrol ve tedavi altına alınmasına karar verilirken, aynı yasanın 57/2. maddesi gereğince “hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirlenmesi üzerine mahkemece serbest bırakılmasına” dair kısmın yasal sorumluluk olması nedeniyle mahallince karara eklenmesi mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 21.05.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: