5237 Sayılı TCK Madde 32 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2014/35164

K. 2014/22896

T. 2.10.2014

• SANIĞIN KLEPTOMAN OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Akıl Hastalığı Kapsamında Ceza Sorumluluğunu Tamamen veya Kısmen Kaldıracak Nitelikte Bir Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )

• AKIL HASTALIĞI ( Kleptoman Olduğu İleri Sürülen Sanığın Suçu İşlediği Sırada Akıl Hastalığı Kapsamında Ceza Sorumluluğunu Tamamen veya Kısmen Kaldıracak Nitelikte Bir Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )

• TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdurun Kesintisiz Takibi Sonucu Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Mağdurun Kesintisiz Takibi Sonucu Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

5237/m. 32, 35, 168

ÖZET : Kleptoman olduğunu soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri süren sanığın ve müdafiinin iddiaları çerçevesinde sanık hakkında suçu işlediği sırada akıl hastalığı kapsamında ceza sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıracak nitelikte bir hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılması gerekir.

Sanığın mağdurun kesintisiz takibi sonucu yakalandığı ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığından sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeli, teşebbüs hükümleri uygulanmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Kleptoman olduğunu soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri süren sanığın ve müdafiinin iddiaları çerçevesinde sanık hakkında suçu işlediği sırada 5237 Sayılı TCK.nın 32.maddesi kapsamında ceza sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıracak nitelikte bir hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılmadan, eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- )Mağdurun güvenlik kamera kaydından sanığın hırsızlık eylemini fark ettiği, kendi dükkanından çıkıp karşıdaki dükkana girdiğini görüp sanığın peşinden gittiği, çaldığı eşyaları iade etmesini istediği, sanığın eşyaları iade ettiği bu suretle sanığın mağdurun kesintisiz takibi sonucu yakalandığı ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla sanık hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanmaması,

3- )Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 168.maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 1412 Sayılı CMUK.nun 326 /son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 02.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: