5237 Sayılı TCK Madde 32 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3000

K. 2014/5661

T. 22.5.2014

• ZİMMET ( Akıl Hastalığı Bulunduğu Beyan Edilen Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Alınacak Rapor İle Tespit Edilmesinden Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )

• AKIL HASTALIĞI BULUNDUĞU BEYAN EDİLEN SANIK ( İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Alınacak Rapor İle Tespit Edilmesi Gerektiği – Zimmet )

• RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Zimmet/Yetkinin Kötüye Kullanılması – Akıl Hastalığı Bulunduğu Beyan Edilen Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )

5237/m.32/1-2

5271/m.74

ÖZET : Yargılama aşamasında akıl hastalığı bulunduğu beyan edilen sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamamasına veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmasına neden olacak şekilde akıl hastalığı bulunup bulunmadığının TCK’nın 32/1-2 ve CMK’nın 74. maddesine uygun şekilde alınacak rapor ile tespit edilmesinden sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Müdafii hükmü temyiz ettikten sonra sanığın 29/04/2014 tarihli dilekçesiyle temyiz isteminden vazgeçtiği anlaşıldığından incelemenin katılan vekilinin temyiz itirazlarıyla sınırlı yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Yargılama aşamasında akıl hastalığı bulunduğu beyan edilen sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamamasına veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmasına neden olacak şekilde akıl hastalığı bulunup bulunmadığının TCK’nın 32/1-2 ve CMK’nın 74. maddesine uygun şekilde alınacak rapor ile tespit edilmesinden sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de;

06/09/2013 tarihli soruşturma raporunda sanığın 02/08/2013 tarihli hasılatın 3.148,84 TL’sini D… PTT Merkez müdürlüğüne göndermediği, ayrıca 26/07/2013 tarihinde tahsil ettiği 199 TL ödeme şartlı gönderi bedelini gönderici posta çeki hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğinin belirtilmesi karşısında anılan eylemler nedeniyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak iddianame tanzim edilmesi halinde dava dosyalarının birleştirilip TCK’nın 43. maddesi de nazara alınarak sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği kabul edilmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: