5237 Sayılı TCK Madde 31 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/95

K. 2014/2717

T. 29.4.2014

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suça Sürüklenen Çocuğun Tasarlayarak Adam Öldürdüğü – Yapılacak Uygulamada Yaşının Ay ve Günüyle Birlikte Gözetilmesi Tayin Edilecek Cezanın Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Tasarlayarak Adam Öldürdüğü – Yapılacak Uygulamada Yaşının Ay ve Günüyle Birlikte Gözetilip Cezanın Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Suç Tarihinde 16 Sene 13 Günlük Olduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİNDE YAŞIN GÖZETİLMESİ ( Tasarlayarak Adam Öldürme/Suça Sürüklenen Çocuğun Suç Tarihinde 16 Sene 13 Günlük Olduğu – Yaşının Ay ve Günüyle Birlikte Gözetilip Cezanın Buna Göre Belirleneceği )

• ZORUNLU MÜDAFİİ ( Suça Sürüklenen Çocuğa Atanan – Ücretinin Çocuktan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Ücretsiz Müdafii Yardımından Yararlanma Koşullarının Bulunduğu )

5237/m. 31

5271/m. 150

ÖZET : Suça sürüklenen çocuk tasarlayarak adam öldürme suçu işlemiştir. Yaş küçüklüğünü düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 31.maddesinde yapılan düzenleme uyarınca yapılacak uygulamada suça sürüklenen çocuğun yaşının ay ve günüyle birlikte gözetilmesi ve bu madde gereğince tayin edilecek cezanın buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 16 sene 13 günlük olduğu nazara alınmalıdır.

Atanan müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkı bulunduğu halde, müdafii ücretinin suça sürüklenen çocuktan tahsiline karar verilmesi, doğru değildir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-A ) Suça sürüklenen çocuk Ferhat’ın tasarlayarak öldürme suçu yönünden;

a ) Yaş küçüklüğünü düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 31.maddesinde yapılan düzenleme uyarınca yapılacak uygulamada suça sürüklenen çocuğun yaşının ay ve günüyle birlikte gözetilmesi ve bu madde gereğince tayin edilecek cezanın buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

TCK’nın 31/2.maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde; 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceğinden,

12 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 12 yıldan 13 yıla,

13 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 13 yıldan 14 yıla,

14 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 14 yıldan 15 yıla,

Suç, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde; 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceğinden;

12 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 9 yıldan 9 yıl 8 aya,

13 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 9 yıl 8 aydan 10 yıl 4 aya,

14 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 10 yıl 4 aydan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK’nın 31/3.maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olanlar hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceğinden;

15 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 18 yıldan 20 yıla,

16 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 20 yıldan 22 yıla,

17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 22 yıldan 24 yıla,

Suç, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceğinden;

15 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 12 yıldan 13 yıla,

16 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 13 yıldan 14 yıla,

17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 14 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmesi gerektiği gözetilerek, somut olayda; suça sürüklenen çocuk Ferhat’ın suç tarihinde 16 sene 13 günlük olduğu nazara alınarak yukarıdaki ölçütler esas alınmak suretiyle uygun bir cezaya hükmedilmesi yerine fazla ceza tayini,

b ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesi delaleti ile Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesi uyarınca, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Sözleşmenin anılan maddesinde yer alan ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarından “adaletin selametinin gerektirmesi” kıstası ile ilgili yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak; suça sürüklenen çocuk Ferhat’ın, CMK’nın 150/2 maddesi uyarınca kendisine atanan müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkı bulunduğu halde, müdafii ücretinin suça sürüklenen çocuktan tahsiline karar verilmesi,

SONUÇ : Hükümlerin tebliğnamedeki düşünce hilafına BOZULMASINA, 29.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: