5237 Sayılı TCK Madde 31 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/30285

K. 2014/18722

T. 1.7.2014

• HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Motosikletin Deposundan Benzin Çalmak Eyleminin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )

• MOTOSİKLET DEPOSUNDAN BENZİN ÇALMAK ( Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı – Basit Hırsızlık Suçundan Karar Verilemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı – Hırsızlık )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Etkin Pişmanlık Hükmünün Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık – 18 Yaşını Tamamlamamış Suça Sürüklenen Çocuğun Ödememesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceği )

5237/m.31,142, 168

ÖZET : Suça sürüklenen çocuğun, motosikletin deposundan benzin çalmak şeklinde gerçekleşen eyleminin, açıkta bırakılmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden basit hırsızlık suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Etkin pişmanlık hükmünün yaş küçüklüğüne ilişkin hükümden sonra uygulanması gerektiği,

Suç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I-Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarına yönelik yapılan incelemede;

Üst Cumhuriyet savcısının verdiği 02/12/2011 tarihli dilekçenin süre tutum niteliğinde olmaması nedeniyle 15/11/2011 tarihinde verilen hükmü 1412 sayılı CMUK’un 310/3. maddesinde öngörülen bir aylık süre geçtikten sonra 13/01/2012 tarihinde temyiz ettiğinden temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

II-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazlarına yönelik yapılan incelemede ise;

Mahkemenin, suça sürüklenen çocuğun başka bir hırsızlık dosyasından ceza alması nedeniyle kişiliğine, suç işleme hususundaki eğilimine göre bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, 5271 sayılı CMK.nun 231/6-b madde-fıkrasına uygun düşen gerekçeye dayalı olarak sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmediği anlaşılmakla, tebliğnamedeki 1 numaralı bozma düşüncesine katılınmamıştır.

Ancak;

1-Suça sürüklenen çocuğun, motosikletin deposundan benzin çalmak şeklinde gerçekleşen eyleminin, 5237 sayılı TCK’nun 142/1-e maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı kanunun 141/1.maddesi uyarınca hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a ) Hırsızlık suçundan hüküm kurulurken cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinin, yaş küçüklüğü nedeniyle cezadan indirim yapılmasına ilişkin aynı Yasanın 31/3 maddesinden sonra uygulanması gerektiği gözetilmeyerek TCK.nun 61. maddesine aykırı davranılması,

b ) 5237 sayılı TCK.nun 141/1, 143, 168/2, 31/3.maddeleri uyarınca tayin olunan 4 ay 20 gün hapis cezasından aynı yasanın 62.maddesinin uygulanması sırasında 1/6 oranında indirim yapılırken; 3 ay 26 gün hapis cezası yerine, 3 ay 18 gün hapis cezasına ve para cezasının da bu miktar üzerinden hesaplanması sonucu 2.320,00 TL yerine 2.160,00 TL adli para cezasına hükmedilmek suretiyle eksik ceza tayini,

c ) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4. maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği ancak aynı maddenin 11. fıkrasına göre işlem yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 326 /son maddesi uyarınca yeni hüküm kurulurken bozma öncesi hükmolunan yaptırımın ( cezanın ) ve sonuçlarının ağırlaştırılamayacağı kuralının gözetilmesine, 01.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: