5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3348

K. 2014/3884

T. 16.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu/Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İŞLETME MÜDÜR OLAN MAKTÜLÜN SANIĞI HOR GÖRMESİ ( Nedeniyle İş Yerinde daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İTİLEREK YERE DÜŞENİN İTENİ ÖLDÜRMESİ ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

5237/m. 29, 81

ÖZET : Dava, kasten öldürme suçuna ilişkindir.

Sanığın kayınpederi Ş. nin müstecirliğini yaptığı lokalde maktül M işletme müdürü olup; Sanık O.da aynı işletmede belli zamanlarda mesai yapmaktadır.

Maktul M, işletme müdürlüğünün kendisine verdiği hakları kötüye kullanarak O.’ı hor görmesi; M.’nin de O.’nun işyerindeki pozisyonunu hazmedememesi nedeni ile sürtüşmeler yaşanmıştır.

Olay gecesi O., M. ve Ş. lokalde bir araya gelerek alkollü bir ortamda yaptıkları konuşma sırasında maktül, sanığı Ş.’ye şikayet etmiştir. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesinin ardından sanık sandalyeden kalkmaya çalıştığı sırada maktül sanığın göğsünden iterek yere düşürmüştür. Sanık da maktülü bıçaklayarak öldürmüştür. Olayda sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Sanık müdafiinin yasal süresinden sonra bulunduğu duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- ) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık O. O.’ın ‘kasten öldürme’ suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedeninin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafii ile katılan vekilinin suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya kapsamına göre, maktul M.’nin, sanık O.’nun kayınpederi olan tanık Ş.’nin müstecirliğini yaptığı lokalde işletme müdürü olarak çalıştığı, M.’ın da kayınpederinin istemi üzerine, aynı işyerinde belirli zamanlarda mesai yaptığı, bir süre sonra M. ile O. arasında, M.’ın işletme müdürlüğünün kendisine verdiği hakları kötüye kullanarak O.’ı hor görmesi; M.’ın da O.’ın işyerindeki pozisyonunu hazmedememesi nedeni ile sürtüşmeler yaşandığı, olay gecesi O., M. ve Ş.’un lokalde bir araya gelerek alkollü bir ortamda yaptıkları konuşma sırasında, M.’ın O.’ı, Ş.’a şikayet ettiği, akabinde Ş.’un O.’ı diğer işyeri olan kuaför dükkanına gönderdiği, bir süre sonra O.’ın tekrar mekana gelerek, M.’a kendisi ile konuşmak istediğini söylediği, tarafların ayrı bir masaya geçerek konuşmaya başladıkları, konuşmanın tartışmaya dönüşmesinin ardından O.’ın sandalyeden kalkmaya çalıştığı, bu sırada M.’ın O.’ı göğsünden iterek yere düşürmesi üzerine, O.’ın da M.’ı bıçaklayarak öldürdüğü olayda,

Sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiği düşünülmeden, yazılı biçimde fazla cezaya hükmolunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, resen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: