5237 Sayılı TCK Madde 28 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/30383

K. 2014/14161

T. 9.6.2014

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Sanığın Kendisini Telefonla Arayarak Hakaret ve Tehdit Eden Katılanla Olan Konuşmasını Kayda Alıp Başkalarına Dinlettiği – Sanığın Başka Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde İken Konuşmayı Kayda Aldığı/ Eylem Hukuka Aykırı Olmadığından Beraatine Karar Verileceği )

• TEHDİT ( Sanığın Başka Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde İken Kendisine Yönelik Hakaret ve Tehdit İçeren Konuşmayı Kayda Aldığı – Eylemin Hukuka Aykırı Olmadığı/Sanığın Tehdit Kişiler Arasındaki Konuşmanın Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçlarından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )

• KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanığın Başka Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde İken Kendisine Yönelik Hakaret ve Tehdit İçeren Konuşmayı Kayda Aldığı – Eylemin Hukuka Aykırı Olmadığı/Beraatine Karar Verileceği )

5237/m. 28, 132

ÖZET : Tehdit, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından sanığın beraatine dair hüküm kurulmuştur.

Sanık, kendisini telefonla arayarak hakaret ve tehdit eden katılanla olan konuşmasını kayda almış ve telefonun hoparlörünü açarak odasında bulunanlara dinletmiştir. Sanığın başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken kendisine yönelik hakaret ve tehdit içeren görüşmeyi kayda aldığı, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği, sanığın, katılanı tehdit ettiği iddiasının başkaca bir delille desteklenmediği anlaşılmıştır. Tehdit, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından sanığın beraatine dair hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Tehdit, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından sanığın beraatine dair hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre, sanığın, emri altında çalışan kardeşine disiplin cezası vermesi sebebiyle kendisini telefonla arayarak hakaret ve tehdit eden katılanla olan konuşmasını kayda aldığı ve telefonun hoparlörünü açarak odasında bulunanlara dinlettiği, sonrasında konuşmaya dair seslerin bulunduğu cd’yi Cumhuriyet Başsavcılığına vererek şikayetçi olduğu olayda; sanığın başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken kendisine yönelik hakaret ve tehdit içeren görüşmeyi kayda aldığı, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, esasen bu halde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği, sanığın, katılanı tehdit ettiği iddiasının başkaca bir delille desteklenmediği anlaşılmakla,

SONUÇ : Yapılan yargılama sonunda, sanığa yüklenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçuyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği, sanığa yüklenen tehdit suçunun ise, sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle beraata dair hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: