5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2660

K. 2014/789

T. 17.2.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Meşru Savunma – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı )

• MEŞRU SAVUNMA ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan Korku ve Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Haksız Tahrik Altında Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılması Yerine Hakkında T.C.K.nun 27/2. Md.si Uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

5237/m.27/2

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava kasten öldürme suçuna ilişkindir. Sanığın kendisinin haksız eylemi sonucunda başlayan ve sanığın yaralanmasından da anlaşıldığı üzere yoğun olmayan saldırıyı o anki koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde defetmek zorunluluğu içinde olmadığı, bu haliyle meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş sonucu aşıldığının kabul edilemeyeceği, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılması yerine, hakkında T.C.K.nun 27/2. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Katılan Mülkinaz vekilinin yetkisi olmadığından duruşmalı inceleme isteminin C.M.U.K.nun 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- ) Sanık İ. hakkında mağdur R. Ali’yi kasten yaralama suçundan açılan davayla ilgili olarak zamanaşımı süresi içerisinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.

3- ) Sanıklar Nusret, Murat, Mehmet, Abdurrahman, H. ve Y. hakkında kasten yaralama suçundan yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan inceleme dışı bırakılmış;

6136 Sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına katılma mümkün olmadığından, katılan Mülkinaz vekilinin bu suçlara yönelen temyiz talebinin C.M.U.K.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiş; Temyiz edenlerin sıfatları ve dilekçelerinin içeriklerine göre temyiz incelemesi, sanık R. A. hakkında maktül Ferhat’a karşı eyleminden kurulan ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm yönünden yapılmıştır.

4- ) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık R. Ali’nin maktül Ferhat’a karşı eyleminin sübutu kabul, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekilinin eksik inceleme sonucu hüküm kurulduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Tanık İsmail’in arkadaş olmak amacıyla tanık Emine’yi cep telefonundan birkaç kez aradığı, bu durumdan rahatsız olan Emine’nin olayı aralarındaki ilişkinin niteliği tam olarak anlaşılamayan sanık R. Ali’ye anlattığı; R. Ali’nin, görüşme isteğini kabul etmiş gibi mesaj yazarak İ. hayali bir buluşma ayarlamasını Emine’den istediği, bu şekilde Emine’nin ayarladığı buluşmaya R. Ali’nin arkadaşları K. ve Erol’u da yanına alarak Emine’nin arkasından gizlice gittiği, İsmail’in Emineyle buluştuktan sonra R. A. ve yanındakileri farkedince kaçmaya başladığı, R. Ali’nin tabancayla İsmail’i bir süre kovaladığı; ancak İsmail’in koşarak kaçabildiği, R. Ali’nin, Emine’den İsmail’in telefon numarasını alarak İsmail’i aradığı ve konuşmak istediğini söylediği, yakındaki internet kafeye girerek İsmail’i tarif ettiği ve nerede olduğunu sorup araştırdığı, konuşmaları duyan İsmail’in ağabeyi İbrahim’in, tanımadığı bu kişilerin aradığı şahsın kardeşi İ. olduğunu anladığı ve gizlice İsmail’i arayarak durumu anlattığı, İsmail’den tabancayla kovalandığını öğrenen İbrahim’in yanına akrabası olan maktül Ferhat, M. ve Yunus’u alarak dışarıda bekleyen R. Ali’nin yanına gittiği, İbrahim’in R. Ali’ye kardeşini neden aradıklarını sorması üzerine tarafların kavga etmeye başladıkları, yol kenarı olan olay yerinden çok sayıda araç geçtiği ve çevrede insan kalabalığının olduğu, kavgaya İbrahim’in tarafında daha sonra Hüseyin, Nusret, A. ve Mehmet’in de dahil olduğu, bu kalabalığın tekme ve tokatla R. A. ile yanındaki Erol’a vurmaya başladıkları, bu esnada R. Ali’nin tabancasını tekrar çıkararak kalabalık içerisinde ateş ettiği, merminin maktül Ferhat’ın göbeğinin altına isabet ettiği ve ölümüne sebep olduğu, Ferhat’ın yere yığılması üzerine kalabalığın başına toplandığı, çevreden başkaca insanların R. Ali’yi olay sonrasında da tartakladığı, olay sonrası da tartaklanmasına karşın R. Ali’nin sadece sol göz altında ve sırtında sıyrıklar olduğu ve bu yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğunun anlaşıldığı olayda,

R. Ali’nin kendisinin haksız eylemi sonucunda başlayan ve R. Ali’nin yaralanmasından da anlaşıldığı üzere yoğun olmayan saldırıyı o anki koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde defetmek zorunluluğu içinde olmadığı, bu haliyle meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş sonucu aşıldığının kabul edilemeyeceği, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılması yerine, hakkında T.C.K.nun 27/2. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: