5237 Sayılı TCK Madde 38 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11328

K. 2014/2104

T. 29.1.2014

• BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA HIRSIZLIK ( 15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini İkrarı/Yakınanın Aksine Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması/Beraat Kararı Verileceği )

• AZMETTİRME ( Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık/15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Yakınanın Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

• YAKINANIN BEYANI ( 15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Azmettirenin Suça Sürüklenen Çocukların Sözünü Dinleyerek Hırsızlık Yapacak Birisi Olmadığına İlişkinYakınanın Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

• DELİL YETERSİZLİĞİ ( Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık/15-18 Yaşlardaki Suça Sürüklenen Çocukların Babalarını Azmettirdiklerini Beyan Etmesi/Yakınanın Aksine Beyanı – Azmettirmeye İlişkin Delil Bulunmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-558

K. 2014/480

T. 4.11.2014

• MÜŞTEREK FAİL Mİ YARDIM EDEN Mİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Petrol İstasyonuna Kaçan Maktule Diğer Sanığın Bıçakla Saldırısı Esnasında Marketin Önünde Beklediği/Sanığın Müşterek Fail Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği/Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu – Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

• MÜŞTEREK FAİL ( Kasten Öldürme – Sanığın Maktulün İşçisinin Tezgah Açmasına Engel Olarak Maktulün Olay Yerine Gelmesini Sağladığı/Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Sanığın Suçun İşlenişi Üzerinde Diğer Sanıkla Birlikte Hâkimiyet Kurduğundan Müşterek Fail Olduğu )

• BİRLİKTE SUÇ İŞLEME KARARI ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu/Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2171

K. 2014/24474

T. 11.7.2014

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – Suçu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri/Suçun Oluştuğu )

• FAİLLİK ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• İHRACAT KONUSU MALIN KAMYONA YÜKLENMESİNİ ENGELLEMEK ( Sanıkların İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• SEÇİMLİK CEZA ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmemesi Gereği )

• TEKERRÜR ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Tekerrür Nedeniyle Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Uygunsuz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2862

K. 2014/5369

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan İfadesinde Adını ve Suçla İlgisini Açıklayarak Diğer Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Uyuşturucu Madde Ticareti – Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan İfadesinde Adını ve Suçla İlgisini Açıklayarak Diğer Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• SORUŞTURMA AŞAMASINDA SANIĞIN DİĞER SANIĞIN YAKALANMASINA YARDIM ETMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-126

K. 2014/364

T. 11.7.2014

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs – Sanığın Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı/Gönüllü Vazgeçmenin Şartlarının Gerçekleşmediği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Gönüllü Vazgeçme – Sanığın Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı/Gönüllü Vazgeçmenin Şartlarının Gerçekleşmediği )

• YAŞLI VE AĞIR YARALI KATILANI EVDE YALNIZ BIRAKAN SANIK ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs – Kapıyı Kapatıp Ellerinde ve Yüzünde Kan Olduğunu Gören Ağabeyi ve Annesine Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı – Gönüllü Vazgeçme Şartlarının Olayda Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4134

K. 2014/1479

T. 11.2.2014

• BASİT CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eylemini Tamamlamasına Ciddi Bir Engel Olmadığı/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı )

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eylemini Tamamlamasına Ciddi Bir Engel Olmadığı/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı )

• BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Anüsüne Sokmaya Çalıştığı/Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği – Sanığın Eyleminin Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Nitelikteki Cinsel İstismar Suçu Olduğu )

• SANIĞIN CİNSEL ORGANINI MAĞDURUN ANÜSÜNE SOKMAYA ÇALIŞMASI ( Mağdur Ağlayınca Vazgeçtiği/İcra Hareketlerine Kendiliğinden Son Verdiğinden Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanacağı – Sanığın Eyleminin Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Nitelikteki Cinsel İstismar Suçu Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4111

K. 2014/133

T. 13.1.2014

• DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kredinin Onaylanmasına Rağmen Parayı Almadığı/Diğer Kredinin Onaylanmasını Bekledikleri Sırada Yaptıklarından Pişmanlık Duyup Firma Temsilcisinin Yanına Gidip Araç Almaktan Vazgeçtiğini Belirterek Verdiği Kaparoyu Geri İstediği – Gönüllü Vazgeçme Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği )

• TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık – Sanığın Kredinin Onaylanmasını Bekledikleri Sırada Yaptıklarından Pişmanlık Duyup Firma Temsilcisinin Yanına Gidip Araç Almaktan Vazgeçtiğini Belirterek Verdiği Kaparoyu Geri İstediği/Bu Hususların Tanıktan Sorularak Sonucuna Göre Gönüllü Vazgeçme Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği )

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kredinin Onaylanmasına Rağmen Parayı Almadığı – Kredinin Onaylandığının Kendisine Söylenmesinden Dolayı Yanlışlığın Düzeltilmesi Amacıyla Firmaya Gittiğini Beyan Ettiği/Gönüllü Vazgeçme Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği )

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Sanığın Kredinin Onaylanmasını Bekledikleri Sırada Yaptıklarından Pişmanlık Duyup Firma Temsilcisinin Yanına Gidip Araç Almaktan Vazgeçtiğini Belirttiği/Firma Tarafından Bilgisi ve Rızası Dışında İşlem Yapıldığını Daha Sonradan Öğrendiğini Beyan Ettiği/Sanık Hakkında Gönüllü Vazgeçme Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği – Dolandırıcılık )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/582

K. 2013/4317

T. 11.6.2013

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Sanığın Birden Fazla Kez Eşini Bıçakladığı/Durumu Polise Bildirerek Ambulans Talep Ettiğini Savunduğu – Müşterek Çocuğun da Babasının İfadesinin Doğruladığı/Polisi Kimin Aradığının Tespit Edileceği )

• SANIĞIN EŞİNİ BIÇAKLA YARALADIKTAN SONRA POLİSİ ARADIĞINI SAVUNMASI ( Müşterek Çocuğun da Babasının İfadesinin Doğruladığı – Polisi Kimin Aradığının Tespit Edildikten Sonra Gönüllü Vazgeçme Hükümlerinin Tartışılacağı )

• YAŞAMI TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Birden Fazla Kez Eşini Bıçakladığı/Durumu Polise Bildirerek Ambulans Talep Ettiğini Savunduğu – Müşterek Çocuğun da Babasının İfadesinin Doğruladığı/Polisi Kimin Aradığının Tespit Edileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 35 İçtihat

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2014/21009

K. 2014/21013

T. 11.12.2014

• DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşabilmesi İçin Failin Bir Kimseyi Kandırabilecek Nitelikte Hileli Davranışlarla Hataya Düşürüp Onun veya Başkasının Zararına Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlaması Gerektiği )

• SAHTELİĞİ İLERİ SÜRÜLERİN BONOLARIN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİ ( Eylemlerin Sübutu Halinde Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delillerin Takdir ve Tayin Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )

• AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sahteliği İleri Sürülen Bonoların İcra Takibine Konulduğu – Eylemlerin Sübutu Halinde Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirileceği/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: