5237 Sayılı TCK Madde 125 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/4473

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4473

K. 2015/231

T. 6.1.2015

• YARGILAMA SIRASINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRME SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI KAPSAMINDA KALAN SÖZLER ( Sanığın Müştekinin İfadesinin Doğru Olmadığını Bildirmek Amacıyla Söylediği “Şerefsizlik Yapıyorsun Bu Kişi İmam Olduğunu Söylüyor Bu Kişinin Arkasında Namaz Kılınmaz” Sözlerinin Bu Kapsamda Olduğu – Hakaret Suçu Oluşturmadığı )

• YARGILAMA SIRASINDA SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Hırsızlık Suçundan Yapılan Yargılaması Sırasında Müştekinin İfadesinin Doğru Olmadığını Bildirmek Amacıyla Söylediği “Şerefsizlik Yapıyorsun Bu Kişi İmam Olduğunu Söylüyor Bu Kişinin Arkasında Namaz Kılınmaz” Şeklindeki Sözlerinin Olumsuz Değerlendirme ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Kaldığı – Hakaret Suçu Oluşturmadığı )

• SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI ( Yargılama Sırasında Müştekinin İfadesinin Doğru Olmadığını Bildirmek Amacıyla Söylediği “Şerefsizlik Yapıyorsun Bu Kişi İmam Olduğunu Söylüyor Bu Kişinin Arkasında Namaz Kılınmaz” Şeklindeki Sözlerinin Olumsuz Değerlendirme ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Kaldığı )

• HAKARET ( Sanığın Müştekinin İfadesinin Doğru Olmadığını Bildirmek Amacıyla Söylediği “Şerefsizlik Yapıyorsun Bu Kişi İmam Olduğunu Söylüyor Bu Kişinin Arkasında Namaz Kılınmaz” Sözlerinin Olumsuz Değerlendirme ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Kaldığı – Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 125 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/5075

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5075

K. 2014/37095

T. 25.12.2014

• ACİL SERVİSTE DOKTORA TÜH SANA YAZIKLAR OLSUN NE BİÇİM DOKTORSUN DENMESİ ( Sanığın Sözlerinin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı – Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğundan Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

• HAKARET ( Hakaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değerin Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu – Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği )

• KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Sanığın Alkol Muayenesi İçin Götürüldüğü Acil Serviste Doktora “Tüh Sana Yazıklar Olsun Ne Biçim Doktorsun” Şeklinde Sözler Söylediği – Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğundan Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 125 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/7131

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/7131

K. 2014/34933

T. 3.12.2014

• MAHKEMEYE HİTABEN RAHATSIZ EDİCİ KABA NEZAKET DIŞI DAVRANIŞLAR ( Hükümlü Olan Sanığın Vasi Değiştirilmesi İçin Tüm Taleplerinin Reddedildiği – Mahkemeye Hitaben Yazdığı Mektupta “Mahkemede Laik T.C. Yasalarını Uygulamayıp F Tipi Bir Yargılama Yaparsa Küçük Bir Ateşin Üzerine Benzin Dökmeye Benzer” Gibi İfadeler Bulunduğu/Sanığın Katılana Yönelttiği Sözlerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğundan Hakaret Suçundan Cezalandırılamayacağı )

• HAKARET ( Hakaret Fiillerinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değerin Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu – Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği )

• MAHKEMEYE HİTABEN SERT İFADELER İÇEREN MEKTUP YAZILMASI ( Hükümlü Olan Sanığın Vasi Değiştirilmesi İçin Tüm Taleplerinin Reddedildiği – Mektupta “Anlaşılıyor ki Masanın Üstünde Laik T.C. Yasaları Kanunları Kitabı Göstermelik Duruyor” “Başka Birilerine Ait Bir Yasa Kitabı Var Onun Yasaları Uygulanıyor” Gibi İfadeler Bulunduğu/Sanığın Katılana Yönelttiği Sözlerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğundan Hakaret Suçundan Cezalandırılamayacağı )

Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 125 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/6780

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6780

K. 2014/32605

T. 11.11.2014

• TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİN HAKARET OLMAMASI ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Sanığın Nizamiyede Görevli Müştekiye Sarfettiği/Onur Şeref Ve Saygınlığı Rencide Edici Boyutta Olmadığı – Haksızlığı Eleştiri Amaçlı ve Ağır Eleştiri Rahatsız Edici Kaba Ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğu )

• NİZAMİYE GÖREVLİSİNE HAKARET ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Kişinin ‘Terbiyesizlik Yapıyorsun’ Şeklindeki Sözlerinin Onur Şeref Ve Saygınlığı Rencide Edici Boyutta Olmadığı – Hakaret Suçunun Oluşmadığı )

• HAKSIZLIĞI ELEŞTİRİ AMAÇLI SÖYLENEN SÖZLER ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Kişinin Nizamiyede Görevli Müştekiye Söylediği ‘Terbiyesizlik Yapıyorsun’ Şeklindeki Sözler Sarfettiği – Hakaret Suçunun Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/8472

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8472

K. 2014/1008

T. 28.1.2014

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇU (Şüphelinin Araçla Takip Ettiği Müştekinin Durumu Eşine Anlatması ve Eşinin İsteği Üzerine Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği Oluşa Uygun Olarak Kabul Edilmiş ve Açıklanan Eylemin Suçu Oluşturduğu)

• HUZUR VE SÜKUNU BOZMA (Müştekinin Çocuğu İle Sağlık Ocağına Gittiği Sırada Şüphelinin İçinde Bulunduğu Araç İle Kendisini Takip Ettiği – Müştekinin Durumu Eşine Anlatması ve Eşinin İsteği Üzerine Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği/Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturduğuna İlişkin Vasıflandırmanın Doğru Olduğu)

• ARAÇLA TAKİP (Müştekinin Durumu Haber Vermek İçin Eşinin İş Yerine Yöneldiği Halde Şüphelinin Takibine Devam Ettiği ve İş Yerine Girince Şüphelinin de Aracını Park Ettiği/Müşteki Tekrar Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği – Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturduğu)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/31120

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/31120

K. 2013/18153

T. 3.7.2013

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Suçun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• TELEFONLA RAHATSIZ ETMEK ( Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Bulunmadığı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma da Uygulama Koşullarının Bulunmadığı – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/30115

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/30115

K. 2013/16444

T. 18.6.2013

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( İletişimin Tespitine Dair Kayıtların Dökümünün Yapılarak Denetime Olanak Verecek Biçimde Belgelendirilmesi Gereği )

• İLETİŞİMİN TESPİTİ ( Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma – İletişimin Tespitine Dair Kayıtların Dökümünün Yapılarak Denetime Olanak Verecek Biçimde Belgelendirilmesi Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/29526

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/29526

K. 2013/15794

T. 12.6.2013

• KATILANIN GIYABINDA HAKARET ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• KADININ YANINDA KOCASI HAKKINDA HAKARET ( Sanığın Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Tanıklar Tarafından da Duyulduğu/İhtilat Unsurunun Gerçekleştiğinin Gözetileceği )

• İHTİLAT UNSURU ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Tanıklar Tarafından da Duyulduğu/İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği )

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Eylemin Hakaret Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/18402

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/18402

K. 2014/24409

T. 10.7.2014

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Kanun Değişikliğinden Önce İşlendiğinden Hükümlü Yararına Olarak İndirim Oranının 1/2 Olarak Belirleneceği )

• HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Mala Zarar Verme/Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığının İhlali – Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilme Zorunluluğuna Uyulacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Mala Zarar Verme/Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığının İhlali – Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilme Zorunluluğuna Uyulacağı )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Kişi Sayısı Dikkate Alındığında Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Bakımından Hükümlü Hakkında Temel Cezada Artırıma Gidileceği )

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılan Hükümlü Hakkında Uygulanmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/17936

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/17936

K. 2014/24416

T. 10.7.2014

• HÜKÜMLÜNÜN EYLEMİNİN SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUATA GÖRE BAŞKA SUÇLAR DA OLUŞTURMASI ( Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme ve Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olduğu/Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı )

• LEHE KANUN BELİRLENMESİ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Gereği Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme ve Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği )

• UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Gereği Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olduğu/Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: