5237 Sayılı TCK Madde 6 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/42009

K. 2014/19032

T. 28.5.2014

• SANIĞIN ONSEKİZ YAŞINDAN BÜYÜK OLMASI ( Duruşmaların Yapıldığı Tarihte Sanığın 18 Yaşından Büyük Olduğu – Duruşmaların Açık Yapılması Gerektiği )

• ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanığın Mağdura Gösterdiği Ağaç Sopanın Silah Sayıldığı – Saldırı ve Savunmaya Elverişli Olan Bu Cismin Tehdit Suçu Bakımından Korkutmaya Elverişli Olmadığı/Öldürmeye İlişkin Ciddi Bir Tehlike Oluşturmadığının Gözetilmesi Gerektiği )

• AĞAÇ SOPA İLE MAĞDURUN TEHDİT EDİLMESİ ( Ölümle Tehdit/Sanığın Mağdura Gösterdiği Ağaç Sopanın Silah Sayıldığı – Saldırı ve Savunmaya Elverişli Olan Bu Cismin Tehdit suçu Bakımından Korkutmaya Elverişli Olmadığı/Öldürmeye İlişkin Ciddi Bir Tehlike Oluşturmadığının Gözetileceği )

5271/m. 182, 185

5237/m. 6/1-f, 106

ÖZET : Duruşmanın yapıldığı tarihte onsekiz yaşından büyük olan sanık hakkında duruşmaların açık yapılması gerektiği gözetilmeden, yasal koşulları bulunmadığı halde duruşmaların kapalı yapılması yasaya aykırıdır.

Sanığın, ölümle tehdit eyleminde mağdura gösterdiği ağaç sopa, silahtan sayılmakla birlikte, saldırı ve savunmaya elverişli olan bu cismin, tehdit suçu bakımından korkutmaya elverişli olmadığı ve öldürmeye ilişkin ciddi bir tehlike oluşturmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )31/01/2012 tarihli duruşmanın yapıldığı tarihte onsekiz yaşından büyük olan sanık hakkında duruşmaların açık yapılması gerektiği gözetilmeden, yasal koşulları bulunmadığı halde duruşmaların kapalı yapılması suretiyle CMK’nın 182 ve 185. maddelerine muhalefet edilmesi,

2- )Sanığın, ölümle tehdit eyleminde mağdura gösterdiği ağaç sopa, TCK’nın 6/1-f maddesine göre silahtan sayılmakla birlikte, saldırı ve savunmaya elverişli olan bu cismin, tehdit suçu bakımından korkutmaya elverişli olmadığı ve öldürmeye ilişkin ciddi bir tehlike oluşturmadığı gözetilmeden, TCK’nın 106. maddesinin 1. fıkrası yerine 2/a fıkrası ile hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuk Kadir Bencan müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: