5237 Sayılı TCK Madde 4 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/29162

K. 2013/20608

T. 16.9.2013

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu)

• ADLİ PARA CEZASI (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu/Hapis Cezası Yasa Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Gün Sayısının 5 Gün Yerine 180 Gün Olarak Belirlenmesinin Kanuna Aykırı Bulunduğu)

• SUÇ KONUSU MALIN İADESİ (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Katılanın Sanığın Telefonunun Birini Kendisine İade Ettiğini Beyan Etmesi Karşısında Katılandan Kısmı İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)

• ETKİN PİŞMANLIK (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Katılanın Sanığın Telefonunun Birini Kendisine İade Ettiğini Beyan Etmesi Karşısında Katılandan Kısmı İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Kanuna Aykırı Bulunduğu)

5237/m.52/1,165/1,168/1-4

ÖZET : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu için 5237 Sayılı T.C.K.nun 165/1. maddesinin suç tarihinde yürürlükte bulunan şekli ile “altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası” yaptırımlarının birlikte öngörüldüğü, yasada hapisle birlikte öngörülen adli para cezasının gün sayısının alt sınırının gösterilmediği hallerde aynı Kanunun 52/1. maddesi gereğince alt sınırın beş gün olduğu; somut olayda “suçun işlenmesindeki özellikler, suça konu malzemenin değeri” dikkate alınarak asgari hadden uzaklaşmayı gerektirecek yasal bir sebep görülemediği belirtilerek hapis cezası yasa maddesinde gösterilen alt sınırdan belirlendiği halde, aynı gerekçeyle adli para cezasının, gün sayısının 5 gün yerine, 180 gün olarak belirlenmesi suretiyle fazla adli para cezasına hükmedilmesi kanuna aykırıdır. Katılanın, sanığın telefonunun birini kendisine iade ettiğini beyan etmesi karşısında; katılandan kısmı iadeye rızası bulunup bulunmadığı sorularak sonucuna göre sanık hakkında T.C.K.nun 168/1-4 hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu için 5237 Sayılı T.C.K.nun 165/1. maddesinin suç tarihinde yürürlükte bulunan şekli ile “altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası” yaptırımlarının birlikte öngörüldüğü, yasada hapisle birlikte öngörülen adli para cezasının gün sayısının alt sınırının gösterilmediği hallerde aynı Kanunun 52/1. maddesi gereğince alt sınırın beş gün olduğu; somut olayda “suçun işlenmesindeki özellikler, suça konu malzemenin değeri” dikkate alınarak asgari hadden uzaklaşmayı gerektirecek yasal bir sebep görülemediği belirtilerek hapis cezası yasa maddesinde gösterilen alt sınırdan belirlendiği halde, aynı gerekçeyle adli para cezasının, gün sayısının 5 gün yerine, 180 gün olarak belirlenmesi suretiyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 165/1 ve 52/1. maddelerine aykırı davranılması sonucu, fazla adli para cezasına hükmedilmesi,

2-)Katılanın, 27.1.2009 tarihli beyanında, sanığın telefonunun birini kendisine aide ettiğini beyan etmesi karşısında; katılandan kısmı iadeye rızası bulunup bulunmadığı sorularak sonucuna göre sanık hakkında T.C.K.nun 168/1-4 hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: