5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1561

K. 2014/5349

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanığın Suç Tarihinden Sonra Yeni Bir Suç İşleme Kararı İle İkinci Kez Suç İşlediği – Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Sanığın Suç Tarihinden Sonra Yeni Bir Suç İşleme Kararı İle İkinci Kez Suç İşlediği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• EROİN MİKTARI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Önemi ve Değerine Göre Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Üst Sınırdan Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Önemi ve Değerine Göre Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Üst Sınırdan Belirleneceği )

5237/m.3,61,43, 188

ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçunda; sanığın suç tarihinden sonra, yeni bir suç işleme kararı ile ikinci kez suç işlediği, bu hali ile zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunmadığı gözetilerek tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

Suç konusu toplam 278241.8 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, orantılılık ilkesi gereğince temel hapis cezasının üst sınırdan belirlenmesi gerekir. Bu husus karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A- ) Sanık S. Ö. hakkında kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Hükmün sanık müdafii tarafından yasal süresi içinde 03.08.2012 tarihinde temyizinden sonra; sanığın ceza infaz kurumu aracılığı ile gönderdiği 10.08.2012 havale tarihli dilekçesi ile “verilen hapis kararı ile ilgili olarak ceza yönünden temyiz hakkından feragat etiğini” bildirdiği anlaşıldığından; sanığın temyiz talebinden vazgeçmesi nedeniyle, hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B- ) Sanıklar Ç. B. ve U. Ü. hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Suç konusu toplam 278241.8 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince temel hapis cezalarının üst sınırdan belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile eleştiri dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık U.’un yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, resen de temyize tabi olan hükümlerin ONANMASINA,

C- ) Sanık S. Ö. hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Dairemizin 05.07.2012 tarih ve 2011/25438 esas, 2012/13033 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar verilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14.04.2011 tarih ve 2008/222 esas. 2011/72 karar sayılı dosyasının Uyap sistemi üzerinden yapılan incelemesine ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın suç tarihi olan 27.07.2008 tarihinden sonra, yeni bir suç işleme kararı ile 01.08.2008 tarihinde ikinci kez suç işlediği, bu hali ile zincirleme suç hükümlerine ilişkin TCK’nın 43. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

Suç konusu toplam 278241.8 gram eroinin miktarına bağlı olarak önemi ve değerine göre, TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gereğince temel hapis cezasının üst sınırdan belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların eleştiri dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmasının reddiyle, resen de temyize tabi olan hükmün ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süreye göre sanık hakkındaki salıverilme isteğinin reddine,

D ) 65 … … plakalı araç ile suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirildiği eskavatörün müsaderesine ilişkin hükmün incelenmesi;

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık S. ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 10.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: