5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.37,43,44,103/2,109/1-3-f-5

ÖZET : Dava; çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve fuhuş suçuna ilişkindir. 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan mağdurenin sanık ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiği, sanıkların mağdurenin değişik zamanlarda ve mekanlarda fuhuş yapmasını sağladıkları, sanıkların fuhuşa aracılık eylemlerinin TCK.nın 37. maddesi kapsamında hem zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu, hem de fuhuş suçunu oluşturduğu gözetilerek TCK.nın 44. maddesi uyarınca bu suçların en ağırı olan zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK.nın 103/2, 43. maddeleri uyarınca cezalandırılacağı, sanığın mağdureye yönelik kendi gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemi nedeniyle ayrıca TCK.nın 103/2 ve 43/1. maddeleri uyarınca ve yine suç tarihinde 15 yaşından küçük olan ve hukuken rıza açıklama ehliyetine sahip bulunmayan mağdurenin rızasının eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği, eylem cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğundan sanıkların bu suçtan eylemlerine uyan aynı Kanunun 109/1-3-f-5. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmeleri gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 14 yaşında olan mağdurenin evden kaçtığında tanıştığı sanık Mustafa ile birlikte yaşamaya başladığı ve birden fazla kez cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkiye girdikleri, sanığın daha sonra mağdureyi otobana ve kamyoncular garajına götürerek fuhuş yaptırdığı, sanık Mustafa adam öldürmek suçundan tutuklandıktan sonra mağdurenin bu kez sanık Mustafa’nın akrabası olan sanık Ökkeş’in evinde kalmaya başladığı, sanık Ökkeş’in mağdureyi kamyoncular garajına götürerek fuhuş yaptırmaya devam ettiği, mağdurenin aşamalardaki istikrarlı beyanları, mağdurenin fuhuş yaptığının ihbarı üzerine kamyoncular garajında sahte kimlikle yakalanması, sanık Mustafa’nın mağdureyi Cennet isimli bayana fuhuş yaptıran Ökkeş’in yanında gördüğünü söylemesi, sanık Ökkeş’in ise mağdureyi Mustafa’nın evinde gördüğünü ve onun karısı olarak bildiğini anlatması ve tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında onaylı nüfus kayıt örneğine göre 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan mağdurenin sanık Mustafa ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiği, sanıkların mağdurenin değişik zamanlarda ve mekanlarda fuhuş yapmasını sağladıkları, sanıkların bu şekilde eylemlerinin sübut bulduğu, sanıkların fuhuşa aracılık eylemlerinin TCK.nın 37. maddesi kapsamında hem zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu, hem de fuhuş suçunu oluşturduğu gözetilerek TCK.nın 44. maddesi uyarınca bu suçların en ağırı olan zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK.nın 103/2, 43. maddeleri uyarınca, sanık Mustafa’nın mağdureye yönelik kendi gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemi nedeniyle ayrıca TCK.nın 103/2 ve 43/1. maddeleri uyarınca ve yine suç tarihinde 15 yaşından küçük olan ve hukuken rıza açıklama ehliyetine sahip bulunmayan mağdurenin rızasının eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği, eylem cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğundan sanıkların bu suçtan eylemlerine uyan aynı Kanunun 109/1-3-f-5. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmeleri gerekirken yazılı şekilde beraatlerine hükmolunması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekili ve katılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: