5237 Sayılı TCK Madde 20 İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20133

K. 2013/25444

T. 19.9.2013

• APARTMAN YÖNETİMİNİN ELEKTRİK HIRSIZLIĞINDAN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı – Kovuşturma Şartının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )

• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Apartman Yöneticiliğinin Sanık Olarak Gösterildiği – Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı/Düşme Kararı Verileceği )

• MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Apartman Yöneticiliğinin Sanık Olarak Gösterildiği – Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı )

5237/m.20

5271/m.223/8

ÖZET : Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçları yönünden sanık olarak A… apartman yöneticiliğinin gösterildiği, tüzel kişilerin suçun faili olamayacağına ilişkin TCK’nın 20/2. maddesi karşısında, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Atılı elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçları yönünden sanık olarak A… apartman yöneticiliğinin gösterildiği, tüzel kişilerin suçun faili olamayacağına ilişkin 5237 sayılı TCK’nın 20/2. maddesi karşısında, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereği düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, mühür bozma suçundan verilen 04.05.2010 gün ve 2010/118E 2010/310 K sayılı karar yönünden katılan vekilinin, karşılıksız yararlanma suçu yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iade kararından sonra verilen 05.09.2012 gün ve 2010/118E ve 2010/310 K sayılı karar yönünden o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan davanın DÜŞMESİNE, 19.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: