5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2014/8192

K. 2014/11278

T. 5.6.2014

• DOLANDIRICILIK VE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI SUÇLARI ( ABD Vermont Bölge Mahkemesi Tarafından Çıkarılan Tutuklama Müzekkeresine İstinaden İran Devleti Vatandaşının İadesinin İstendiği – Geri Verme Talebinin Kabul Edileceği )

• GERİ VERME ( Dolandırıcılık ve Bilgisayar Korsanlığı Suçlarından ABD Vermont Bölge Mahkemesi Tarafından Çıkarılan Tutuklama Müzekkeresine İstinaden İran Devleti Vatandaşının İadesinin İstendiği – Geri Verme Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

5237/m. 18

ÖZET : Dolandırıcılık ve bilgisayar korsancılığı suçlarından A.B.D. Vermont Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresine istinaden bu ülkeye iadesi istenilen İran Devleti vatandaşı hakkında; geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna dair verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : “Dolandırıcılık” ve “Bilgisayar Korsancılığı” suçlarından A.B.D. Vermont Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresine istinaden bu ülkeye iadesi istenilen İran Devleti vatandaşı N. G. hakkında; yürürlükteki mevzuat, uluslararası andlaşma hükümleri ile TCK’nın 18.maddesi uyarınca “Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna” dair verilen kararda bir isabetsizlik görülmediğinden;

SONUÇ: “İadesi talep edilen kişi” müdafinin 18.12.2014 havale tarihli dilekçesiyle vâki temyiz itirazının reddiyle, mahkemenin 12.02.2014 tarihli kararının ONANMASINA, 05.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: